Home / NHÀ DÒNG & GIÁO XỨ / Dòng Chúa Cứu Thế / Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam: Rao phong chức linh mục và phó tế

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam: Rao phong chức linh mục và phó tế

0

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.