Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam trao lại Giáo Điểm An Thới Đông cho Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Sau nhiều năm với sự nỗ lực truyền giáo của các vị thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, Giáo điểm mới An Thới Đông với biến cố lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy của một gia đình đầu tiên vào năm 1994. Sáu năm sau, giáo điểm đã có hơn 200 người lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy và khoảng 100 anh chị em dự tòng… một ngôi nhà thờ khang trang được khánh thành và cung hiến vào ngày 24.06.2006….

Chiều Chúa Nhật ngày 05.08.2018 đã diễn ra nghi thức bàn giao Giáo điểm An Thới Đông. Với sự hiện diện của Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tông toà Tổng giáo phận Sài Gòn và Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam thánh lễ và nghi thức bàn giao đã được diễn ra trong sự trang nghiêm và thân mật giữa Tỉnh Dòng với Giáo Phận.

Sơ lược qua về việc hình thành và phát triển của Giáo điểm An Thới Đông.

Việc truyền giáo tại Cần Giờ đã khởi sự từ đầu thế kỷ 20. Một vài Linh Mục thừa sai và Việt Nam từ Vũng Tàu đã đến đây, cái ngài đã xây dựng được mấy  nhà thờ nhỏ: Thạnh Thới (Cần Thạnh) năm 1907, Đồng Hòa năm 1925, An Thanh (An Thới Đông) năm 1930, Nhưng các nhà thờ đã bị chiến tranh tàn phá năm 1945. Số giáo hữu ít oi không được coi sóc nâng đỡ, do đó Cộng đoằn Tín hữu Cần Giờ coi như không còn gì.

Từ năm 1971, Dòng Chúa Cứu Thế được Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Bình, Tổng Giám Mục Tổng giáo phận Sài Gòn, mời gọi chăm sóc mục vụ tại Giáo điểm Cần Giờ với việc tái hình thành lại các giáo điểm Cần Thạnh, Đồng Hoà và An Thới Đông. Đến năm 1995, Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi, Giám quản Tông toà Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, đã tiếp tục giao công việc truyền giáo tại địa bàn huyện Cần Giờ cho Tỉnh Dòng.

Sau nhiều năm với sự nỗ lực truyền giáo của các vị thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, Giáo điểm mới An Thới Đông được hình thành với biến cố lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy của một gia đình đầu tiên vào năm 1994. Sáu năm sau, giáo điểm đã có hơn 200 người lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy và khoảng 100 anh chị em dự tòng. Những năm sau đó, số lượng anh chị em dự tòng ngày một tăng. Với nỗ lực của các cha Dòng Chúa Cứu Thế, một ngôi nhà thờ khang trang được khánh thành và cung hiến vào ngày 24.06.2006.

Cho đến thời điểm năm 2018, Tỉnh Dòng vẫn đang tiếp tục sứ vụ truyền giáo tại Giáo điểm An Thới Đông. Tuy nhiên, với nhu cầu phát triển truyền giáo của Tổng Giáo Phận, Đức cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc trong phiên họp ngày 23.02.2018, đã xin Dòng Chúa Cứu Thế chuyển giao Giáo điểm An Thới Đông cho Tổng Giáo Phận. Kết thúc cuộc họp, Dòng Chúa Cứu Thế đã bày tỏ sự sẵn sàng chuyển giao cho Tổng Giáo Phận.

Dưới đây là những hình ảnh trong Thánh lễ và nghi thức chuyển giao.

Nguồn: http://dcctvn.org

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.