Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam có thêm 14 tân linh mục

Thứ Bảy, ngày 08.7 vừa qua, Đức Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – Giám mục Giáo phận Buôn Mê Thuột trao tác vụ linh mục cho 14 thầy Phó tế thuộc Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam tại nhà thờ Ba Chuông, Sài Gòn.

Dòng Đaminh do Thánh Đaminh sáng lập năm 1216 tại Toulouse, Pháp.

Tôn chỉ của Dòng là sống cộng đoàn, tuân giữ các lời khuyên Phúc Âm, cử hành phụng vụ công cộng, chuyên cần học hỏi chân lý và thi hành tác vụ tông đồ.

Một số công việc của Hội Dòng đang thục hiện: giảng dạy tại các chủng viện, học viện, giảng thuyết lưu động, điều hành giáo xứ.

Dòng Đaminh hiện có mặt tại 88 quốc gia trên thế giới với tổng số linh mục, tu sĩ khoảng 6.600 tu sĩ.

Hình ảnh và thông tin từ: daminhvn.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.