Tòa Thánh: Chỉ các biện pháp an ninh thôi không đủ để chống khủng bố

Đức ông Janusz S. Urbańczyk, Đại diện Thường trực của Tòa thánh tại tổ chức Osce.

Phát biểu tại Hội nghị mở rộng của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu, gọi tắt là OSCE, chống khủng bố, diễn ra theo hình thức trực tuyến tại Vienna từ 20-21/4, Đức ông Janusz Urbańczyk, Đại diện Thường trực của Tòa thánh tại tổ chức này, nhận định rằng việc thực thi pháp luật và các biện pháp an ninh nghiêm khắc hơn không đủ để chống lại chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

Hơn 500 tham dự viên thuộc OSCE, đại diện cho các chuyên gia của chính phủ, các tổ chức quốc gia, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác đã chia sẻ những thực hành tốt nhất và thảo luận những cách để ngăn chặn và chống khủng bố, chủ nghĩa cực đoan bạo lực và quá trình cực đoan hóa dẫn đến khủng bố.

Lạm dụng tôn giáo 

Tại phiên thảo luận về nguyên nhân gốc rễ của chủ nghĩa cực đoan, Đức ông Urbanczyk nói: “Một vấn đề nghiêm trọng đáng lo ngại là các tổ chức khủng bố lạm dụng các câu chuyện tôn giáo, trong số những điều khác, để tăng cường sự hỗ trợ và đạt được các mục tiêu chính trị và kinh tế.”

 Đức ông Urbanczyk cũng nhắc lại lời của Đức Thánh Cha trong chuyến thăm Iraq, “chủ nghĩa cực đoan không chấp nhận chung sống hòa bình giữa các nhóm sắc tộc và tôn giáo khác nhau, các ý thức hệ và văn hóa khác nhau.”

Thúc đẩy văn hóa gặp gỡ

Do đó, theo ngài, một phản ứng lâu dài, toàn diện đối với hiện tượng này không thể chỉ dựa vào các biện pháp thực thi pháp luật hoặc an ninh, mà còn đòi hỏi các quốc gia phải thúc đẩy lòng khoan dung, tôn trọng lẫn nhau, đối thoại và văn hóa gặp gỡ.

Đại diện Tòa Thánh nhận định rằng cách tiếp cận đó, cùng với “những giáo huấn đích thực của các tôn giáo, sẽ góp phần hiệu quả vào việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan bạo lực và cực đoan hóa dẫn đến khủng bố.”

Giúp đỡ gia đình và các tổ chức địa phương

Để tránh chủ nghĩa cực đoan bạo lực, Đức ông Urbanczyk cảnh giác rằng người trẻ thường bị cực đoan hóa, nhất là trên internet, khi không được giáo dục và thiếu sự quan tâm của gia đình. Ngài khuyến khích cộng đồng quốc tế cộng tác hơn với các nhóm địa phương tiên phong trong nỗ lực chống khủng bố khi những nhóm này ngăn chặn khủng bố và cung cấp cho người trẻ giáo dục, công việc và tái hội nhập.

Sự dấn thân của Giáo hội

Đức ông cam kết sự dấn thân của Giáo hội, qua các dòng tu và các tổ chức phi chính phủ, chống lại những tường thuật sai lầm có thể tạo nên bạo lực và cực đoan hóa, giúp các nạn nhân tái xây dựng tương tai, hỗ trợ tái hội nhập, xây dựng và duy trì các tổ chức xã hội hòa bình. (CSR_2884_2021)

Hồng Thủy – Vatican News