Toà Thánh công bố chủ đề Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn lần thứ 108

Người di cư

“Xây dựng tương lai với người di cư và người tị nạn” là chủ đề được Đức Thánh Cha chọn cho Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn lần thứ 108, sẽ được cử hành vào Chúa nhật 25/9 năm nay.

Cùng với việc công bố chủ đề, trong thông cáo báo chí được đưa ra hôm thứ Ba 22/02,  Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cho biết mục tiêu của Ngày này nhằm “Nhấn mạnh sự dấn thân của tất cả chúng ta, những người được kêu gọi để xây dựng một tương lai theo kế hoạch của Thiên Chúa, trong đó không ai bị loại trừ”.

Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện giải thích rằng, “Xây dựng với” có nghĩa trước hết là “ghi nhận và thúc đẩy sự đóng góp của người di cư và tị nạn trong việc xây dựng tương lai. Bởi vì chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể xây dựng một thế giới đảm bảo các điều kiện cho sự phát triển con người toàn diện”.

Thông cáo cho biết thêm, sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày này sẽ được chia thành sáu chủ đề phụ nhằm “đào sâu những đóng góp thiết yếu của người di cư và tị nạn – thực tế và tiềm năng –  đối với sự phát triển xã hội, kinh tế, văn hoá và tinh thần của các xã hội và cộng đoàn Giáo hội”.

Để hỗ trợ việc chuẩn bị cho việc cử hành Ngày này, bắt đầu từ cuối tháng Ba, Phân bộ Di cư và Tị nạn của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện sẽ khởi động một chiến dịch truyền thông, nhằm khuyến khích một sự hiểu biết sâu sắc hơn chủ đề Sứ điệp của Đức Thánh Cha qua các phương tiện truyền thông, tài liệu thông tin và các suy tư thần học.

Ngọc Yến – Vatican News