Toà Thánh kêu gọi bảo vệ nạn nhân của nạn buôn người

Buôn người

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 22 của Liên minh chống nạn buôn người về chủ đề “Bảo vệ: hỗ trợ quyền của các nạn nhân và tăng cường trợ giúp” của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), diễn ra hôm 04/4, Đức ông Janusz Urbańczyk, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức này nhắc lại rằng, cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc ngăn chặn nạn buôn người xuyên quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh ở Ucraina, để giúp mọi người không rơi vào cạm bẫy này.

Đức ông Urbańczyk nói: “Văn hoá dửng dưng và loại trừ bao quanh các nạn nhân của nạn buôn người thường làm cho họ không được nhận ra. Vì vậy, để chống lại thảm trạng này, các nạn nhân phải được chào đón, đồng hành và bảo vệ với lòng nhân ái và tình liên đới. Do đó, các chính phủ phải cải thiện việc tiếp cận các dịch vụ những người được giải thoát khỏi nạn buôn người và bảo đảm cho họ được chăm sóc đầy đủ, được bảo vệ, trợ giúp pháp lý và phục hồi”.

Đề cập đến tình hình chiến sự tại Ucraina, Quan sát viên Thường trực của Toà Thánh kêu gọi mọi người cần cảnh giác nhiều hơn, vì phụ nữ và trẻ em dễ trở thành nạn nhân của nạn buôn người. Thường lúc đầu những kẻ buôn người dụ dỗ những người dễ bị tổn thương bằng đề nghị giúp đỡ, nhưng đàng sau đó là cái bẫy buôn người.

Để ngăn chặn điều này, Đức ông Urbańczyk cho rằng các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự, cũng như các tổ chức của Giáo hội và các dòng tu phải nỗ lực cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho các nạn nhân và giúp họ hoà nhập xã hội. Những nỗ lực này tạo ra một môi trường chào đón, bảo vệ và chăm sóc các nạn nhân và cung cấp các nguồn lực thể chất, tâm lý, pháp lý và kinh tế xã hội để hỗ trợ họ phục hồi và tái hòa nhập.

Đại diện Toà Thánh kết luận: “Sự hợp tác giữa các quốc gia cũng là một yếu tố cần thiết để đảm bảo việc đối xử hợp pháp đối với các nạn nhân”.

Ngọc Yến – Vatican News