Toà Thánh kêu gọi phải có quyết định khẩn trương và trách nhiệm đối với khí hậu

COP27 (AFP or licensors)

Phát biểu tại Hội nghị COP27, ngày 15/11/2022, Đức Tổng Giám Mục Nicolas Thevenin, Sứ thần Toà Thánh tại Ai Cập nhấn mạnh cần phải thúc đẩy một mô hình mới về phát triển và bền vững dựa trên sự quan tâm, tình huynh đệ và hợp tác.

Đức Tổng Giám Mục Thevenin nhắc lại rằng, khẩn trương và trách nhiệm phải là hai hướng dẫn nền tảng cho các hoạt động của Cop 27. Bởi vì cuộc khủng hoảng khí hậu ảnh hưởng đến quá nhiều người, đặc biệt những người nghèo và những người dễ bị tổn thương. Toà Thánh hy vọng sự khẩn trương và trách nhiệm được thể hiện rõ trong các quyết định được đưa ra tại Hội nghị này. Hơn nữa cần có những hành động cụ thể để củng cố bốn trụ cột của Thỏa thuận Paris: giảm thiểu, thích ứng, tài chính, và những mất mát và thiệt hại.

Theo Sứ thần Toà Thánh, các biện pháp chính trị, kỹ thuật và thực hành không đủ. Chúng phải được kết hợp với một cách tiếp cận giáo dục thúc đẩy lối sống mới, khuyến khích một mô hình mới về phát triển và bền vững, dựa trên sự chăm sóc, tình huynh đệ và hợp tác. Giáo dục phải đưa đến chuyển đổi từ một văn hoá vứt bỏ sang văn hoá chăm sóc.

Một vấn đề khác được Tòa Thánh chỉ ra là thực tế chúng ta không thể bỏ qua mối liên hệ giữa khí hậu, thực phẩm và nước. Cách tiếp cận hệ thống lương thực cũng như an ninh nguồn nước có thể và phải đóng một vai trò thiết yếu trong các chính sách khí hậu, và cần được đưa vào các chiến lược khí hậu quốc gia.

Ngọc Yến – Vatican News