Tòa Thánh: Nước uống là một quyền thiết yếu cho sự sống còn của con người

Phát biểu tại phiên họp thứ 54 của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng Giám Mục Ettore Balestrero, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Genève, Thụy Sĩ nói: “Thế giới chúng ta có một món nợ xã hội nghiêm trọng đối với người nghèo, những người không được tiếp cận nước uống, bị từ chối quyền có một cuộc sống phù hợp với nhân phẩm”.

Đi từ mối lo ngại về thực tế hiện nay với khoảng 2 tỷ người trên thế giới thường xuyên không có nước uống, Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh rằng điều đáng lo ngại hơn nữa là phần lớn những người này không được tiếp cận nước và vệ sinh do nguyên nhân của con người, bao gồm cả các hoạt động khai thác độc hại, tưới tiêu không bền vững và khai thác quá mức các tầng nước ngầm.

Đối với Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, việc tiếp cận nước uống là một quyền cơ bản và phổ quát của con người, bởi vì nó cần thiết cho sự sống còn của con người và do đó, tạo thành điều kiện để thực hiện các quyền khác của con người. Vì thế, thế giới chúng ta mắc một món nợ xã hội nghiêm trọng đối với những người nghèo không được tiếp cận với nước uống, vì họ bị từ chối quyền sống phù hợp với nhân phẩm. Ngài lấy làm tiếc về thực tế là việc quản lý nước thường không dựa trên sự tôn trọng quyền này của tất cả mọi người nhưng thay vào đó được hướng dẫn bởi lợi ích kinh tế của một số ít.

Đại diện Toà Thánh kết luận bằng cách nhắc lại tuyên bố của Đức Thánh Cha: “Quyền có nước của chúng ta làm phát sinh một nghĩa vụ không thể tách rời. Chúng ta phải công bố quyền thiết yếu này của con người và bảo vệ nó – như chúng ta đã làm – nhưng chúng ta cũng phải làm việc cụ thể để đưa ra những cam kết chính trị và pháp lý về vấn đề này. Cũng qua các công cụ pháp lý, mỗi quốc gia được kêu gọi thực hiện các nghị quyết đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua kể từ năm 2010 liên quan đến quyền con người được cung cấp nước uống an toàn. Tương tự như thế, các tổ chức phi chính phủ được yêu cầu phải đảm nhận trách nhiệm của mình đối với quyền này”.

Vatican News