Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội: Việc cầu nguyện xin ơn chữa lành trong cơn đại dịch và ngày truyền giáo

Kính gửi Quý Cha, Quý Tu Sĩ và Anh Chị Em giáo dân,

Chúng ta đang chứng kiến và gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới. Vững tin vào lời Chúa dạy: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho” (Mt 7,7), Hội Đồng Giám mục Việt Nam, trong Thư Mục vụ tháng 10-2021, kêu gọi mọi thành phần dân Chúa tiếp tục cầu nguyện, chay tịnh và làm việc bác ái (x. Mt 6,1-18), xin Chúa cho đại dịch mau chấm dứt và cho thế giới được bình an.

Thực hiện lời kêu gọi của Hội Đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giáo phận Hà Nội chúng ta sẽ tổ chức Chương trình cầu nguyện như sau:

1- Chúa nhật 17/10/2021: Ngày Toàn Quốc Cầu Nguyện Xin Ơn Chữa Lành Mùa Đại Dịch

Tại mọi nhà nguyện và nhà thờ trong Tổng Giáo phận, cử hành tất cả các Thánh lễ theo bản văn Thánh lễ “Trong Thời gian Dịch bệnh” thay cho Thánh lễ Chúa nhật XXIX Thường Niên (Bản văn Thánh lễ “Trong Thời gian Dịch bệnh” của Bộ Phụng tự trong tập tin đính kèm).

Vào lúc 10 giờ, tại Nhà thờ Chính tòa, tôi sẽ cử hành Thánh lễ đồng tế trọng thể để cầu nguyện cho đại dịch mau chấm dứt. Thánh lễ sẽ được truyền hình trực tiếp.

2- Thứ Sáu 22/10/2021: Ngày Toàn Quốc Giữ Chay (như thứ Sáu Tuần thánh)

Mọi tín hữu trong Tổng Giáo phận từ 14 tuổi trọn phải kiêng thịt; từ 18 tuổi trọn đến 60 tuổi phải ăn chay. Tuy nhiên, các bệnh nhân được miễn ăn chay.

Ngoài việc cầu nguyện và ăn chay, tôi mời gọi Anh Chị Em hãy tích cực làm việc bác ái, nhất là giúp đỡ những người đang gặp khó khăn vì dịch bệnh.

3- Chúa nhật 24/10/2021, Chúa nhật thế giới cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo,

Xin anh chị em quảng đại đóng góp cho việc truyền giáo. Toàn bộ số tiền lạc quyên trong các thánh lễ, xin Quý Cha gửi về cha Tổng Quản lý để gửi cho Toà Thánh.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân côi và các Thánh Tử đạo Việt Nam, xin Chúa gìn giữ và chúc lành cho Quý Cha và Anh Chị Em.

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2021

+Giuse Vũ Văn Thiên

Tổng Giám mục Hà Nội