Toà tổng Giáo phận Hà Nội: Danh sách 12 ứng viên chức linh mục

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

40 phố Nhà Chung – Hà Nội

Ngày 29 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

Truyền Chức Linh Mục

Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội, dự định truyền chức linh mục cho những Phó tế sau đây cho Tổng Giáo Phận Hà Nội, vào ngày 23 tháng 10 năm 2018:

1. Gioan Trần Văn Chiều (giáo xứ Công Xá, Lý Nhân, Hà Nam)

2. Giuse Vương Văn Đệ (giáo xứ Hoàng Nguyên, Phú Xuyên, Hà Nội)

3. Giuse Nguyễn Anh Đua (giáo xứ Động Linh, Duy Tiên, Hà Nam)

4. Giuse Trần Khắc Hạnh (giáo xứ Đồng Đội, Vụ Bản, Nam Định)

5. Phêrô Nguyễn Quang Khánh (giáo xứ Động Linh, xã Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam)

6. Giuse Đỗ Văn Kiên (giáo xứ Tân Độ, Phú Xuyên, Hà Nội)

7. Phêrô Trần Ngọc Lâm (giáo xứ Đồng Yên, Lý Nhân, Hà Nam)

8. Phaolô Vũ Đức Long (giáo xứ Nam Định, Tp. Nam Định)

9. Giuse Nguyễn Mạnh Tâm (giáo xứ Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội)

10. Giuse Trần Văn Thắng (giáo xứ Tân Độ, Phú Xuyên, Hà Nội)

11. Gioan Baotixita Nguyễn Văn Chiến (Tu đoàn Truyền Tin) (giáo xứ Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội)

12. Phanxicô Xaviê Trần Văn Liên (Tu đoàn Truyền Tin) (giáo xứ Tầm Khê, Duy Tiên, Hà Nam)

DANH Xin anh chị em cầu nguyện cho các thày xứng đáng lãnh nhận chức thánh để trở nên những linh mục thánh thiện và nhiệt thành truyền giáo. Nếu ai biết thày nào có ngăn trở gì trong việc lãnh nhận chức thánh, xin báo ngay cho cha xứ hay cho Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội.

Văn phòng Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội

———

Đính chính: đã thêm vào địa chỉ của Thầy Phêrô Nguyễn Quang Khánh “xã Duy Minh, Hà Nam” thành “xã Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.