Tóm tắt tiểu sử, linh đạo của thánh Anphongsô, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế


Thiết kế: Lm. Giuse Nguyễn Đắc Thịnh, DCCT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.