Tổng Giáo Phận Hà Nội: Lịch thi giáo lý cấp Giáo phận

Kính thưa quý cha quản hạt, quý cha phụ trách giáo lý các giáo hạt và quý cha,

Được sự quan tâm và khích lệ của bề trên giáo phận, qúy cha đã tổ chức tốt đẹp ngày thi giáo lý tại năm giáo hạt của Tổng Giáo Phận, Ban Giáo lý xin trân trọng kính báo chương trình thi giáo lý giáo phận như đã thông báo sẽ được tổ chức:

Thời gian: 8h00′ Thứ Ba ngày 04 tháng 08 năm 2015,

Địa điểm: Nhà Thờ giáo xứ Từ Châu, thôn Từ Châu, xã Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội.

Chúng con kính mời qúy cha tới đồng tế Thánh lễ Tạ ơn do Đức Hồng Y Phêrô chủ tế ( Lễ thánh Gioan M. Vianê, lễ phục trắng) và cầu nguyện cho công cuộc dạy giáo lý tại Tổng Giáo Phận được sinh hoa kết trái dồi dào.

Chúng con xin quý cha xứ trợ giúp về phương tiện cho các đội thi đoạt giải nhất cấp giáo hạt về Từ Châu tham dự ngày thi cấp giáo phận:

DANH SÁCH CÁC ĐỘI DỰ THI GIÁO LÝ GIÁO PHẬN NĂM 2015

 

1. Giới thiếu nhi:

– Hạt Chính Tòa: Giáo xứ Giang Xá

– Hạt Hà Nam: Giáo xứ Phú Đa

– Hạt Nam Định: Giáo xứ Tường Loan

– Hạt Phú Xuyên: Giáo xứ Hà Hồi

– Hạt Thanh Oai: Giáo xứ Đại Ơn

 

2. Giới trẻ:

– Hạt Chính Tòa: Giáo xứ Hà Đông

– Hạt Hà Nam: Giáo xứ Phú Đa

– Hạt Nam Định: Giáo xứ Vạn Điểm

– Hạt Phú Xuyên: Giáo xứ Kẻ Nghệ

– Hạt Thanh Oai: Giáo xứ Phương Trung

 

3. Giới giáo lý viên:

– Hạt Chính Tòa: Giáo xứ Hà Đông

– Hạt Hà Nam: Giáo xứ Công Xá

– Hạt Nam Định: Giáo xứ Tường Loan

– Hạt Phú Xuyên: Giáo xứ Tân Độ

– Hạt Thanh Oai: Giáo xứ Đại Ơn

 

4. Giới trung niên:

– Hạt Chính Tòa: Giáo xứ Đồng Trì

– Hạt Hà Nam: Giáo xứ Phú Đa

– Hạt Nam Định: Giáo xứ Phú Ốc

– Hạt Phú Xuyên: Giáo xứ Hà Hồi

– Hạt Thanh Oai: Giáo xứ Yên Kiện

 

5. Giới gia đình:

– Hạt Chính Tòa: Giáo xứ Hàm Long

– Hạt Hà Nam: Giáo xứ Tiêu Hạ

– Hạt Nam Định: Giáo xứ Tường Loan

– Hạt Phú Xuyên: Giáo xứ Bái Xuyên

– Hạt Thanh Oai: Giáo xứ Đại Ơn

 

Hà Đông, ngày 25 tháng 07 năm 2015

Ban Giáo Lý Tổng Giáo Phận Hà Nội

Giuse Vũ Quang Học

Linh mục đặc trách,

website Tổng giáo Phận Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.