Tổng giáo phận Hà Nội: Thành lập Học Viện Thần Học Thánh Phêrô Lê Tùy

Trong ngày gặp mặt liên tu sĩ trong Tổng Giáo phận Hà Nội vào hôm thứ Bảy, 27.02.2021, tại Tu viện Sainte Marie của Dòng Thánh Phaolô Hà Nội, Ban tu sĩ của Tổng Giáo phận đã gửi đến quý tu sĩ thông tin liên quan đến Học viện Thần Học của Tổng Giáo Phận.

Học Viện Thần Học Thánh Phêrô Lê Tùy được Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội thành lập.

Cơ sở đào tạo được đặt tại Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội. Học viện dành cho nữ (nam) tu sĩ đã khấn/hứa tại các dòng tu/tu hội/tu đoàn trong và ngoài Tổng Giáo phận Hà Nội và những giáo dân đáp ứng đủ điều kiện.

Chương trình học kéo dài trong 3 năm với 130 tín chỉ, gồm 54 môn học chính cùng các chuyên đề hội thảo và cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản về các lãnh vực: triết học, Kinh Thánh, lịch sử Giáo hội, thần học tín lý và luân lý, thần học phụng vụ, thần học tu đức và đời sống thánh hiến, thần học mục vụ và thánh nhạc. Sau khi hoàn thành khóa học và đủ điều kiện, học viên sẽ được cấp bằng tốt nghiệp cử nhân thần học mục vụ.

Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên là Giám đốc Học viện, cha Antôn Trần Văn Phú, cử nhân Thần học Kinh Thánh đặc trách đào tạo. Học viện nhận học viên và khai giảng khóa đầu tiên vào ngày thứ Hai, 06.09.2021.

Truyền Thông Thái Hà