Tổng giáo phận Hà Nội: Thông báo truyền chức linh mục

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

40 Phố Nhà Chung – Hà Nội

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2016

THÔNG BÁO

TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội trân trọng thông báo:

Các ứng viên có tên sau đây dự định được lãnh nhận bí tích truyền chức Linh Mục cho Tổng Giáo Phận Hà Nội vào lúc 9:00 giờ sáng, ngày 19/10/2016 tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội:

1. Phó tế Giuse Đỗ Văn Đức – sinh: 18/01/1983 – xứ Quần Cống, Xuân Trường (giáo phận Bùi Chu), Nam Định.

2. Phó tế Phêrô Nguyễn Văn Khích – sinh: 15/11/1979 – xứ Mang Sơn, Duy Tiên, Hà Nam.

3. Phó tế Giuse Đào Trọng Thành – sinh: 25/12/1983 – xứ Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội.

4. Phó tế Vicentê Phạm Văn Thắng – sinh: 23/11/1978 – họ Bảo Long trong, xứ Bảo Long, Mỹ Lộc, Nam Định.

5. Phó tế Gioan Nguyễn Văn Toàn – sinh : 20/3/1982 – xứ Bình Cách, Ý Yên, Nam Định.

6. Phó tế Đa minh Nguyễn Văn Tuân – sinh 07/7/1975 – xứ Hoàng Nguyên, Phú Xuyên, Hà Nội.

7. Phó tế Phêrô Tạ Văn Tuân – sinh : 20/8/1984 – xứ Phú Đa, Lý Nhân, Hà Nam.

8. Phó tế Giuse Nguyễn Văn Tuấn – sinh: 07/11/1982 – xứ Lường Xá, Phú Xuyên, Hà Nội.

Xin quý cha và anh chị em cầu nguyện cho các ứng viên này xứng đáng lãnh nhận chức thánh và ai biết ứng viên nào có ngăn trở bất xứng trong việc lãnh nhận chức thánh thì buộc theo lương tâm phải trình ngay cho cha xứ hoặc Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội. Hạn chót để trình là Chúa Nhật ngày 09/10/2016.

Xin chân thành cám ơn.

Kính báo,

Linh mục Anphongsô Phạm Hùng

Chưởng ấn

Đt. Tòa TGM Hà Nội: 04 3825 4424; ttgmhn@gmail.com

NB: Xin quý cha đọc thông báo vào 3 Chúa Nhật liên tiếp: 18/9; 25/9 và 02/10.

10652_ung_vien_lm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.