Tổng giáo phận Hà Nội thông báo về việc phong chức phó tế và linh mục

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

40 phố Nhà Chung – Hà Nội

Ngày 10 tháng 8 năm 2015

THÔNG BÁO

Truyền Chức Phó Tế Và Linh Mục

Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội xin trân trọng thông báo:

Các ứng viên có tên sau đây dự định được truyền chức Phó Tế và Linh Mục cho Tổng Giáo Phận Hà Nội vào Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, 9:00 giờ sáng ngày 08/9/2015 tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội:

Ứng viên chức thánh Phó Tế

1. Đaminh Trần Văn Đà – sinh: 15/1/1982 – con ông Đa Minh Trần Ngọc Am (+) và bà Maria Đỗ Thị Len – quê họ Thất Sự, xứ Phú Nhai, Bùi Chu, Nam Định.

2. Phêrô Nguyễn Văn Huy – sinh: 29/4/1981 – con ông Tôma Nguyễn Văn Thiệu và Têrêxa Nguyễn Thị Uông – quê xứ Từ Châu, Thanh Oai, Hà Nội.

3. Giuse Nguyễn Văn Hinh – sinh: 3/6/1981 – con ông Antôn Nguyễn Văn Nạp và bà Maria Phạm Thị Liễu – quê họ Vạn Lương, xứ Bút Đông, Duy Tiên, Hà Nam.

4. Antôn Trần Văn Phú – sinh: 11/8/1983 – con ông Giuse Trần Quốc Oai và bà Anna Vũ Thị Thực – quê xứ Lường Xá, Phú Xuyên, Hà Nội.

5. Giuse Kiều Văn Tụ – sinh: 8/12/1982 – con ông Phêrô Kiều Văn Lãnh và bà Maria Vũ Thị Hiển – quê xứ Trại Mới, Mỹ Lộc, Nam Định.

6. Antôn Trần Văn Mạnh (Tu Đoàn Truyền Tin) – sinh: 15/2/1966 – con ông Phaolô Trần Văn Kĩa (+) và bà Mai Thị Duẩn quê xứ Xuân Bảng, Vụ Bản, Nam Định.

Ứng viên chức thánh Linh Mục

1. Phó tế Phaolô Ngô Văn Bắc – sinh: 21-10-1966 – quê xứ Phúc Lâm. Con ông: Giuse Ngô Quốc Huy và bà Maria Nguyễn Thị Vấn.

2. Phó tế Phêrô Trần Quang Diệu – sinh: 01-09-1981 quê họ Đinh Đồng – xứ An Phú. Con ông: Phêrô Trần Văn Sỹ và bà Anna Đinh Thị Phượng.

3. Phó tế Giuse Nguyễn Văn Hải – sinh: 03-10-1981 – quê xứ Phú Đa. Con ông: Phêro Nguyễn Văn Lực và bà Anna Tạ Thị Chi.

4. Phó tế Giuse Nguyễn Cường Khang – sinh 04-09-1979 – quê xứ Tân Độ. Con ông Phanxicô Nguyễn Văn Phước và bà Luxia Vũ Thị Thơ.

5. Phó tế Giuse Tạ Ngọc Nghiệp – sinh : 05-04-1976 – quê xứ Sở Hạ. Con ông Phanxicô Tạ Ngọc Thu và bà Têrêxa Hà Thị Chi.

6. Phó tế Phanxicô Nguyễn Văn Soái – sinh: 21-09-1972 – quê xứ Tiêu Thượng. Con ông Giuse Nguyễn Văn Thống và bà Anna Nguyễn Thị Chuấn.

7. Phó tế Giuse Nguyễn Khắc Trường – sinh: 30-08-1976 – quê họ Minh Thụy, xứ Từ Châu. Con ông Giuse Nguyễn Khắc Thưởng và bà Têrêxa Nguyễn Thị Dung.

Xin mọi người cầu nguyện cho các thầy này chuẩn bị xứng đáng để lãnh nhận chức thánh. Ai biết thầy nào có ngăn trở gì trong việc chịu chức thánh thì buộc phải trình ngay cho cha xứ hoặc Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội. Hạn chót để trình là ngày 31 tháng 08. Xin chân thành cám ơn.

Kính báo,

Văn Phòng Tòa TGM Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.