Tổng Giáo Phận Hà Nội – Thuyên chuyển và bổ nhiệm một số linh mục

Thái Hà (17/04/2016) – WTGPHN – Ngày 16/4/2016, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Tổng giáo phận Hà nội, đã quyết định thuyên chuyển nhiệm sở 3 linh mục và bổ nhiệm mới 7 linh mục tới làm mục vụ tại các giáo xứ trong Tổng giáo phận.

1. Lm. Gioan Baotixita Mai Xuân Lự được thuyên chuyển từ giáo xứ Nam Xá tới làm Giám quản giáo xứ An Khoái.

2. Lm. Phaolô Nguyễn Hữu Hiệp được thuyên chuyển từ giáo xứ Bái Xuyên tới làm Phó xứ Tiêu Hạ – thường trực mục vụ tại giáo xứ Tiêu Thượng.

3. Lm. Giuse Nguyễn Khắc Trường được thuyên chuyển từ giáo xứ Bút Sơn tới làm Phó xứ Lưu Xá.

4. Lm. Gioan Nguyễn Huy Thịnh làm Phó xứ Khoan Vỹ – thường trực mục vụ tại giáo xứ Nam Xá

5. Lm. Giuse Nguyễn Văn Hinh làm Phó xứ Bái Xuyên

6. Lm. Giuse Nguyễn Văn Huy làm Phó xứ Sơn Miêng

7. Lm. Antôn Trần Văn Mạnh (Tu Đoàn Truyền Tin) làm Phó xứ Bút Sơn

8. Lm. Giuse Kiều Văn Tụ giúp giáo xứ Thụy Ứng

9. Lm. Antôn Trần Văn Phú giúp xứ Cửa Bắc

10. Lm. Đaminh Trần Văn Đà giúp xứ Chính Tòa

Các linh mục đã nhận nhiệm sở trong ngày hôm nay.

cha_lu_nhan_xu

Thánh lễ nhận xứ của cha Gioan Baotixita Mai Xuân Lự diễn ra lúc 9h30 sáng. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của ngài. Trước khi bước vào thánh lễ cha Giuse Nguyễn Tiến Mẫn, chính xứ giáo xứ Kẻ Non kiêm giáo xứ An Khoái cho đến lúc này, giới thiệu và chào mừng các cha đồng thời chúc mừng giáo xứ có cha giám quản mới. Cha Giuse Vũ Hào Quang, giám quản giáo xứ Hạ Trang, đã công bố quyết định bổ nhiệm của Đấng Bản quyền.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông trùm đại diện cộng đoàn cảm ơn các cha hiện diện, cách đặc biệt cha quản xứ cũ, cũng như chào mừng và hứa cộng tác với cha giám quản mới. Cha tân giám quản Gioan Baotixita đã có đôi lời chào cộng đoàn và cảm ơn các cha hiện diện trong Thánh lễ hôm nay.

Với việc bổ nhiệm mới này, Tổng giáo phận Hà nội hiện có 109 linh mục (cả lm. triều và lm. dòng) đang trực tiếp làm mục vụ tại các giáo xứ. Trong đó có 56 lm. chính xứ, 31 lm. giám quản, và 22 lm. phó xứ. Trong số 22 lm. phó xứ, có 8 lm. ở giáo xứ biệt lập với lm. chính xứ. Như vậy có 95 giáo xứ đã có linh mục ở trực tiếp trong tổng số 145 giáo xứ. Còn lại 50 giáo xứ chưa có linh mục ở trực tiếp.

Theo web: Tgp Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.