Tổng Giáo Phận Hà Nội: Ứng viên sẽ được truyền chức Phó Tế năm 2019

 

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

40 Phố Nhà Chung – Hà Nội

Ngày 12 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Truyền Chức Phó Tế

Tòa Tổng Giám mục Hà Nội trân trọng thông báo:

Đức Tổng Giám mục Hà Nội dự định truyền chức Phó tế cho các chủng sinh có tên dưới đây trong thời gian sắp tới cho Tổng Giáo phận Hà Nội.

1. Giuse NGUYỄN MINH CHÍ, sinh năm 1981, Giáo xứ Nghĩa Ải

2. Gioan B. NGUYỄN VIẾT HOAN, sinh năm 1978, Giáo họ An Xá, Giáo xứ Động Linh

3. Giuse TRẦN ĐỨC HỘI, sinh năm 1985, Giáo xứ Công Xá

4. Giuse PHẠM HOÀNG HUY, sinh năm 1980, Giáo xứ Hà Thao

5. Giuse TRẦN MẠNH PHONG, sinh năm 1984, Giáo xứ Bàng Ba

6. Phêrô TẠ VĂN THẮNG, sinh năm 1985, Giáo xứ Phú Đa

7. Giuse TRẦN XUÂN THẮNG, sinh năm 1983, Giáo xứ Công Xá

8. Micae NGUYỄN NGỌC THANH, sinh năm 1984, Giáo họ Chi Long, Giáo xứ Đồng Phú

9. Giuse TRẦN TIẾN THẠO, sinh năm 1983, Giáo xứ Thánh Mẫu, Bùi Chu

10. Giuse TRẦN VĂN TUẤN, sinh năm 1985, Giáo họ Cổ Liêu, Giáo xứ Hoàng Nguyên

Xin anh chị em cầu nguyện cho các thầy xứng đáng lãnh nhận chức thánh và ai biết thầy nào mắc ngăn trở chịu chức thánh thì buộc phải trình ngay cho cha xứ hoặc Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Đơn thư khiếu nại cần phải ghi rõ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại để liên lạc. Xin chân thành cám ơn.

Văn Phòng Tòa TGM Hà Nội

Liên lạc với Tòa TGM Hà Nội: Đt. 024 3825 4424; ttgmhn@gmail.com

 

Tổng Giáo Phận Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.