Tổng Giáo phận Huế: Đình hoãn Đại hội La Vang lần thứ 32 do dịch Covid-19

Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế đã kí thông báo ra ngày hôm nay, (27.07) về việc đình hoãn vô thời hạn Đại hội La Vang lần thứ 32. Lý do đình hoãn Đại hội La Vang do dịch Covid-19 bùng phát lại tại Đà Nẵng và các tỉnh Miền Trung.

Đại hội La Vang lần thứ 32 dự định định diễn ra các ngày từ 12-15/08/2020.

Nguồn: tonggiaophanhue.net