Tổng giáo phận Huế: Đoàn thiện nguyện hỗ trợ nạn nhân nhiễm F0 đợt II

Hôm qua, thứ Hai ngày 03.01.2022, Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, TGM Giáo Phận Huế đã chủ sự nghi thức sai đi cho Các Thiện Nguyện Viên là tu sĩ nam nữ và các bạn trẻ lên đường đợt II, để tăng cường giúp cho bệnh viện Bình Điền và bệnh viện Chân Mây trong việc phục vụ bệnh nhân nhiễm F0.

Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ La Vang chúc lành cho quý tu sĩ nam nữ và các bạn trẻ. Xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho sự hăng say hy sinh phục vụ của các thiện nguyện viên để xoa dịu nỗi đau của các bệnh nhân F0 và xin Chúa ngăn chặn nạn đại dịch mau chấm dứt.

Lm. Paul. Ngô Phi – ảnh Lm. Giuse Phan Tấn Hồ