Trao bằng bằng bổ nhiệm cho các thành viên của hội Micae Thái Hà

Thái Hà – Lúc 18 giờ 30 ngày 05.11.2018 tại đền thánh Giêrađô diễn ra thánh lễ dành riêng cho hội Micae và trao bằng mãn nhiêm và bổ nhiễm cho các thành viên của hội

Thánh lễ cho Vinhsơn Vũ Văn Bằng chủ tế, tham dự thánh lễ có đông đảo bà con đi tham dự

Sau thánh lễ Cha Vinh sơn Vũ Văn Bằng đã trao bằng mãn nhiệm và bổ nhiệm cho ban điều hành mới của hội Micae Thái Hà

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.