Tro cốt cha cố Matthêu Vũ Khởi Phụng được đưa về Tu viện

Thái Hà (06.03.2016) – Tro cốt cha Matthêu Vũ Khởi Phụng đã được đưa về phòng khách Tu viện DCCT Hà Nội lúc 15 giờ chiều nay.

Em gái của cha, cô Vũ Triều Nghi cùng thân nhân đã đến cám ơn Nhà Dòng và rước phần tro cốt của cha Matthêu về với gia đình.

Được biêt, một ngày gần dây hũ tro cốt chính của cha Matthêu sẽ được đưa vào Sài Gòn để quý cha quý thầy trong Dòng và bà con giáo dân kính viếng, dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho ngài.

Cô Vũ Triều Nghi, em gái cha Matthêu ( người đứng phía trong, cạnh tro cốt) bà cho Diệu là người đã có thời gian lâu chăm sóc cha Matthêu khi ngài chữa bện bên Hoa Kỳ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.