Tro cốt cha Giuse Lương Văn Long đã được đưa về Tu viện DCCT Sài Gòn

Hôm nay, 08.12, tro cốt của cha Giuse Lương Văn Long đã được đưa về nhà nguyện Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn (38 Kỳ Đồng, Quận 3).

Ngày mai, 09.12, các cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngài.

Thánh lễ an táng cho cha Giuse Lương Văn Long sẽ được cử hành tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn vào lúc 18 giờ 00.

Tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, nơi cha Giuse đã có quãng thời giang 7 năm sinh sống và làm mục vụ, quý cha quý thầy sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse vào lúc 05 giờ 30 và 18 giờ 30 (phát trực tuyến).

Cha Giuse Lương Văn Long bị nhiễm Covid-19 khi đang là thành viên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Tây Ninh. Sau hơn một tuần phải điều trị đặc biệt trong phòng ECMO (tim-phổi nhân tạo) ngài đã qua đời vào lúc 03 giờ 00, Thứ Ba, ngày 07.12.2021.

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho cha Giuse sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

…………………..

TIỂU SỬ

CHA GIUSE LƯƠNG VĂN LONG, C.Ss.R

Sinh ngày 27 tháng 12 năm 1960 tại tỉnh Bắc Giang, thuộc Giáo Phận Bắc Ninh.

– Từ năm 1972 đến năm 1978: Học phổ thông.

– Từ năm 1978 đến năm 1982: Thực hiện và hoàn tất nghĩa vụ quân sự.

– Từ năm 1983 đến năm 1994: Giúp xứ tại Nhà thờ Bắc Giang.

– Từ năm 1994 đến năm 2001: Tu học tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội và hoàn tất Chương trình Triết học và Thần học Khóa V.

– Từ năm 2001 đến năm 2002: Ra trường và sinh hoạt tại TGM. Bắc Ninh.

– Từ năm 2003: Tìm hiểu Ơn gọi DCCT, với sự đồng ý của ĐGM. GP. Bắc Ninh.

– Ngày 27/06/2005: Tuyên Khấn Lần Đầu trong DCCT.

– Ngày 13/06/2009: Lãnh sứ vụ Linh mục.

– Từ năm 2009 đến năm 2011: Làm mục vụ tại GX. Cao Bình, GP. Lạng Sơn-Cao Bằng.

– Từ năm 2011 đến năm 2018: Thành viên Cộng Đoàn DCCT Hà Nội.

– Từ năm 2018 đến nay: Thành viên Cộng Đoàn DCCT Tây Ninh.

Vào lúc 3g00, ngày 07 tháng 12 năm 2021, cha Giuse Lương Văn Long đã an nghỉ trong Chúa, sau 61 năm làm con Chúa trên dương thế, 16 năm khấn Dòng và 12 năm Linh mục.

Cuộc đời Cha Giuse là một hành trình miệt mài đi theo Chúa với lòng nhiệt thành phục vụ Hội Thánh và các linh hồn, cách riêng là theo đặc sủng DCCT. Nhờ ơn Chúa giúp, hôm nay, Cha Giuse đã hoàn thành cuộc đời tận hiến cho Chúa trong ơn gọi DCCT. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho Cha Giuse sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria!

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.