Trong Tông thư mới, ĐTC nêu bật tình yêu Kinh Thánh của thánh Giêrônimô

Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết một Tông thư nhân kỷ niệm 1600 năm ngày qua đời của thánh Giêrônimô, “vị đại tiến sĩ và giáo phụ của Giáo hội, người đã đặt Kinh Thánh vào trung tâm cuộc đời mình”.

Trong Tông thư có tựa đề Scripturae sacrae affectus – Lòng yêu mến Kinh Thánh, Đức Thánh Cha viết “Kiến thức sâu rộng về Kinh Thánh của thánh Giêrônimô, lòng nhiệt thành của ngài trong việc quảng bá giáo huấn Kinh Thánh, kỹ năng thông dịch các văn bản, sự bảo vệ nhiệt thành và đôi khi nóng nảy chân lý Ki-tô giáo, sự khổ hạnh và kỷ luật đan tu khắc nghiệt, sự chuyên môn của ngài như một người hướng dẫn thiêng liêng quảng đại và nhạy cảm, tất cả những điều này đã khiến ngài, mười sáu thế kỷ sau khi ngài qua đời, trở thành một nhân vật liên kết chặt chẽ vững bền đối với chúng ta, những Kitô hữu của thế kỷ XXI”.

Một cuộc đời tận hiến cho Chúa Ki-tô và Lời Chúa

Thánh Giêrônimô đã dành cả cuộc đời cho Chúa Ki-tô và Lời Chúa khi không ngừng làm việc để Kinh Thánh có thể đến với người khác. Đức Thánh Cha nhấn mạnh hai chiều kích nổi bật trong cuộc đời thánh nhân là “hoàn toàn tận hiến cho Chúa” và “siêng năng học hỏi nhắm hiểu biết sâu sắc hơn về mầu nhiệm Ki-tô giáo.”

Học hỏi Kinh Thánh trong sự vâng phục 

Thánh nhân học hỏi Kinh Thánh trong sự vâng phục Thiên Chúa và vâng lời những người đại diện cho Truyền Thống sống động giải thích sứ điệp được mặc khải. “Tuy nhiên,‘ sự vâng phục của đức tin ’không phải là một sự tiếp nhận thụ động đơn thuần đối với một cái gì đó đã biết; trái lại nó đòi hỏi một nỗ lực cá nhân tích cực để hiểu những gì đã được nói ra.”

Đức Thánh Cha lưu ý rằng nhiều người thấy Kinh Thánh khó đọc, không phải vì mù chữ nhưng vì không học được kỹ năng cần thiết để làm cho bản văn có thể hiểu được. Do đó, “cần một người giải thích. Thánh Giêrônimô có thể là người hướng dẫn chúng ta… bởi vì ngài dẫn mọi người đọc Kinh Thánh đến mầu nhiệm của Chúa Giê-su.”

Mẫu gương về lòng yêu mến Kinh Thánh

Kết thúc Tông thư, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người theo gương yêu mến Thánh Kinh của thánh Giêrônimô. Ngài đặt ra một thách đố cho những người trẻ: khám phá di sản Ki-tô giáo. Đam mê lịch sử thánh, cũng là lịch sử của họ. Dám theo gương chàng trai trẻ Giêrônimô, như người thương gia trong dụ ngôn của Chúa Giê-su, bán tất cả những gì anh có để mua “viên ngọc quý giá nhất.”

Bản dịch tiếng Việt toàn bộ tông thư sẽ được Uỷ ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phổ biến trong những ngày tới. (CSR_7063_2020)

Hồng Thủy – Vatican News