Trực tiếp: Cắt băng khánh thành nhà mục vụ và thánh lễ tạ ơn tại DCCT Thái Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.