Trực tiếp lễ mừng kính thánh Cecilia, bổn mạng các ca đoàn tại Thái Hà