Trước cửa hang đá

Mùa Vọng kết thúc. Chúng ta đang đứng trước cửa hang đá…

Suốt Mùa Vọng, chúng ta cùng ca nguyện: “Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội. Marana tha! Lạy Chúa, xin hãy đến! Lạy Đấng Emmanuel, xin mau đến!” Đấng Mêsia mà chúng ta mong đợi là Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngài đến để bảo vệ chân lý, bảo vệ công lý, chứ Ngài không làm chính trị hoặc quân sự. Ngài khiêm nhường, tự hạ đến nỗi sinh làm một Hài Nhi nơi hang chiên lừa ngoài đồng hoang. Ngài vô gia cư! Còn chúng ta? Chúng ta làm gì để đón mừng Con Chúa giáng sinh?

1. Tuần Cầu Nguyện

Từ ngày 17 tháng 12 tới Lễ Giáng Sinh là tuần đặc biệt. Tuần cầu nguyện này giúp chuẩn bị và hiểu biết về lễ Giáng Sinh. Mùa Vọng có lời cầu nguyện này: “Thật là hồng phúc trong giây phút Đức Trinh Nữ Maria sinh Con Thiên Chúa tại Belem vào nửa đêm, trong tiết trời giá lạnh. Lạy Thiên Chúa, xin chiếu cố chúng con, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện, và ban cho chúng con trọn niềm mơ ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ, Con Thánh Mẫu Đồng Trinh Maria. Amen.”

2. Kinh Truyền Tin

Mỗi lần đọc Kinh Truyền Tin là chúng ta sống trong Mùa Vọng, giúp chúng ta tỉnh thức và mong chờ Con Chúa giáng sinh. Khi đọc Kinh Truyền Tin, chúng ta lặp lại lời Sứ thần Gabriel chào mừng Đức Maria, và đắm chìm vào Mầu Nhiệp Nhập Thể: “Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người, và ở cùng chúng ta…”

Trong phụng vụ lễ Giáng Sinh, chúng ta quỳ gối khi đọc câu: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần…” Việc quỳ gối để tôn thờ Ngôi Hai trong Mầu Nhiệm Nhập Thể. Đức Mẹ đã chịu cực khổ khi mong đợi Con Chúa ra đời suốt hơn 9 tháng. Cùng với Đức Mẹ, chúng ta đọc Kinh Truyền Tin để tỉnh thức và hạnh phúc thấy Bình Minh Cứu Độ.

3. Kinh Mân Côi

Đọc Kinh Mân Côi để mong đợi Chúa giáng sinh, đặc biệt là Mùa Vui: “Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu nơi hang đá. Xin cho con biết sống khó nghèo.” Kinh Mân Côi là kinh truyền thống lâu đời, mỗi khi suy niệm mầu nhiệm thứ Nhất và thứ hai của Mùa Vui, chúng ta lại sống trong Mùa Vọng. Mỗi khi suy niệm mầu nhiệm thứ ba của Mùa Vui, chúng ta lại sống trong lễ Giáng Sinh.

4. Xưng Tội

Đây là việc cần thiết, không thể thiếu trong Mùa Vọng, vì đó là cách giao hòa với Thiên Chúa, dọn đường cho Chúa Giêsu đến. Linh hồn sạch tội mới xứng đáng là “hang đá” cho Con Chúa ngự vào: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.” (Lc 2:14) Đồng thời chúng ta cùng Đức Mẹ tôn vinh Thiên Chúa qua bài Magnificat: “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người…” (Lc 1:46-55)

Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng thương dân Ngài, xin ngự đến viếng thăm mà ban ơn cứu độ. Xin cho con được thấy tỏ tường phần phúc lộc dành cho những người được Chúa chọn, để chúng con được vui niềm vui dân Chúa và cùng hiên ngang với gia nghiệp của Ngài.” (Tv 106:4-5)

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ IgnitumToday.com)