Truyền thông, đời sống cộng đoàn và sứ vụ đi liền với nhau

Chỉ vài ngày sau Lễ Phục Sinh, ngày 12 tháng 4, Tổng Ủy ban Truyền thông đã tổ chức cuộc họp trực tuyến đầu tiên trong cơ cấu mới. Các thành viên của ủy ban mới đã có cơ hội làm quen với các hoạt động của Ủy ban trong lục niên vừa qua và thông qua các hướng dẫn cho công việc hiện tại.

– Làm thế nào chúng ta có thể cải thiện truyền thông nội bộ, hỗ trợ các anh em tu sĩ trong sứ vụ của họ, khuyến khích họ chia sẻ kinh nghiệm, những bận tâm và niềm vui hầu mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên trong Dòng Chúa Cứu Thế? Làm thế nào chúng ta có thể truyền đạt tinh thần truyền giáo của chúng ta và tiếp cận với những người đang đắm chìm trong thế giới kỹ thuật số ngày nay? – Cha Rogério Gomes, người đã tham dự phần đầu tiên của cuộc họp, đã mời Ủy ban suy nghĩ về những vấn đề này.

Vì năm nay chọn đời sống cộng đoàn làm chủ đề, nên Cha Bề trên Tổng Quyền chỉ rõ vai trò của truyền thông trong lĩnh vực này.

Các thành viên của Ủy ban đã chia sẻ những kinh nghiệm, kỳ vọng và động lực mà họ mang lại. Họ cũng suy tư về các quyết định của các Tổng Công Hội DCCT lần thứ XXV và XXVI gần đây, vốn trực tiếp đề cập đến lĩnh vực truyền thông và phương tiện truyền thông mới liên quan đến công việc đào tạo và sứ mạng của Dòng Chúa Cứu Thế.

Hoàng Thịnh (theo Scala News)