Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà dâng thánh lễ giỗ một năm cha cố Giuse Trần Ngọc Thao, C.Ss.R

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, chánh xứ Giáo xứ Thái Hà đã chủ sự thánh lễ giỗ một năm cha cố Giuse Trần Ngọc Thao.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 18 giờ 30, tại Nhà Thờ Thái Hà. Đồng tế có quý cha trong Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội.

Cha cố Giuse Trần Ngọc Thao được Chúa gọi về hồi tháng 6 năm 2021, tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn, sau 86 năm làm con Chúa trên dương thế, 68 năm khấn Dòng và 62 năm Linh mục.

Khi cha cố Giuse được Chúa gọi về, lúc Sài Gòn bắt đầu bùng phát dịch Covid-19 nên trong thánh lễ an táng chỉ có một số ít quý cha quý thầy tham dự.

Cha cố Giuse Trần Ngọc Thao là Giáo sư Kinh Thánh. Ngài là thành viên trong nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ, dịch Kinh Thánh và Giờ kinh Phụng vụ. Cha cố từng làm 4 nhiệm kỳ Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, từ năm 1981 đến năm 1993. Cha cố cũng từng giữ chức vụ Giám đốc Học viện Dòng Chúa Cứu Thế (1993-2002)và làm Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, kiêm chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn (2002-2005).

Trong tiểu sử của cha cố Giuse Trần Ngọc Thao viết: Cuộc đời cha Giuse là một cuộc đời chuẩn mực về đời sống nhân bản cũng như đời sống tu trì. Ngài diễn tả cảm nhận thế này: “Tôi cảm thấy thoải mái trong ơn gọi và đời tu DCCT. Gương hy sinh và tận tâm của các bậc đàn anh cũng như tinh thần phục vụ của các anh em khác đã khích lệ tôi rất nhiều trong cuộc sống, khi tôi phải thực hiện những công việc trong Tỉnh Dòng và trong Giáo Hội. Những kinh nghiệm cụ thể về con người và đời sống cộng đoàn cũng giúp tôi ngày càng trưởng thành hơn về nhân bản và đời tu.”

Ngoài mối bận tâm với tư cách lãnh đạo của Tỉnh Dòng trong hoàn cảnh khó khăn, ngoài việc miệt mài làm việc trong Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ, thì mối bận tâm lớn nhất và sứ vụ dài nhất của Cha Giuse là đào tạo. Vì thế mà ngài tâm sự rằng: “Các anh em trẻ là những con người tôi muốn đặc biệt chú tâm đến với mục đích huấn luyện, đào tạo những thế hệ tu sĩ và linh mục DCCT có một tinh thần và một lối sống mới khác hẳn với những tranh chấp và tham vọng, để hướng họ về lý tưởng hết mình dấn thân phục vụ cho mầu nhiệm cứu độ trong DCCT.”

Truyền Thông Thái Hà