Tu viện và giáo xứ Thái Hà cầu nguyện cho cha cố Phaolô Đinh Khắc Tiêu, DCCT

Sáng nay, thứ Năm 22.11 cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên tu viện DCCT Hà Nội đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Phaolô Đinh Khắc Tiệu, DCCT.

Quý cha trong Tu viện DCCT Hà Nội cùng đồng tế. Thánh lễ sáng nay còn có quý sơ của các hội dòng dang hiện diện tại Thái Hà và bà con giáo dân tham dự

CHA PHAOLÔ ĐINH KHẮC TIỆU, C.Ss.R

 Sinh ngày 02 tháng 03 năm 1926, tại Nghệ An.

 Ngày 15.08.1951: Tuyên khấn lần đầu tại Tu viện DCCT Đà Lạt.

 Ngày 08.09.1956: Lãnh thừa tác vụ linh mục tại DCCT Đà Lạt.

 Từ năm 1958 đến năm 1959: Học tại Đại học Công giáo Paris.

 Từ năm 1961 đến năm 1962: Chuẩn bị Luận án Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Đức.

 Từ năm 1962 đến năm 1975: Dạy học tại Học viện DCCT Đà Lạt, Thủ Đức và Đại học Minh Đức (Sài Gòn).

 Từ năm 2002 đến nay: Làm mục vụ tại Hoa Kỳ trong một số giai đoạn khác nhau.

Cha Phaolô đã an nghỉ trong Chúa ngày thứ Bảy, 17.11.2018, tại Hoa Kỳ, sau 92 năm làm con Chúa trên dương thế, 67 năm sống lời khấn Dòng và 62 năm thi
hành sứ vụ Linh mục.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban
cho Cha Phaolô sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.