Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần (Ngày thứ hai): Tình yêu là ánh sáng chiếu soi tâm hồn

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ nhất

Một trong những hậu quả mà tội nguyên tổ để lại nơi chúng ta là lí trí của chúng ta bị trở nên mờ tối do những dục vọng phủ đầy trong tâm trí.

Ôi, thật đáng thương xiết bao những linh hồn đã buông mình để các dục vọng khống chế! Dục vọng chẳng khác gì mây mù, hoặc bức màn ngăn cản chúng ta nhìn ra chân lý. Làm sao mà một người có thể thoát khỏi sự dữ nếu họ không nhận biết được sự dữ là gì? Hơn thế nữa, sự tối tăm này cũng gia tăng tỉ lệ thuận với tội lỗi của chúng ta. Tuy nhiên Thần Khí Thiên Chúa là Đấng được gọi là “ánh sáng ân phúc”, Đấng ấy chẳng những đốt lên trong chúng ta ngọn lửa yêu mến mà lại còn đẩy lui bóng tối trong tâm hồn người tín hữu và chỉ cho ta thấy thấy sự phù vân chóng qua của thế gian, giá trị của những thực tại vĩnh cửu, tầm quan trọng của ơn cứu độ, sự vô giá của ơn sủng, sự thiện hảo của Thiên Chúa, tình yêu bao la Ngài dành cho con người.

Lời của Thánh Phao-lô khẳng định: “Con người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận thức được những gì của Thần Khí Thiên Chúa” (1 Cô-rin-tô 2:14). Một người chìm đắm trong những thú vui thế gian khó lòng mà hiểu biết được chân lý và dĩ nhiên, đó là kẻ không may, vì người ấy yêu thích những thứ đáng lẽ phải ghét bỏ và ghét bỏ những thứ cần được yêu thích.

Thánh Ma-ri-a Mag-da-le-na Paz-zi đã từng thốt lên rằng: “Ôi, tình yêu không được nhận biết! Ôi, tình yêu không không được trân trọng.” Và Thánh Tê-rê-xa thì nói thế này: “Người ta không yêu mến Thiên Chúa vì họ chẳng nhận biết Ngài là ai.” Các Thánh là những người luôn tìm kiếm ánh sáng của Thiên Chúa, các ngài cầu nguyện thế này: “Lạy Chúa, xin gửi ánh sáng của Ngài đến xua tan những tối tăm nơi tâm hồn con, xin mở mắt mắt con.

Vâng lạy Chúa, thiếu ánh sáng thần linh của Ngài, con chẳng thể vượt qua những rào cản để tìm kiếm Ngài.”

Cầu nguyện

Hỡi Thần Khí Thiên Chúa, con tin tưởng rằng Ngài đúng là Thiên Chúa thật, hiệp nhất nên một với Chúa Cha và Chúa Con. Con thờ phượng Ngài và tuyên xưng Ngài là Đấng ban ánh sáng mà nhờ đó con biết được sự dữ nơi con khi con thờ ơ với Ngài.

Con cám ơn Thần Khí Thiên Chúa vì ánh sáng chân lý ấy. Con xin thành tâm thống hối vì những xúc phạm đến Ngài. Con đáng bị chìm trong bóng tối, nhưng Ngài chẳng hề bỏ rơi con.

Ôi lạy Thần Khí Thiên Chúa, xin tiếp tục chiếu sáng tâm trí u tối của con. Xin cho con tiếp tục nhận ra sự thiện hảo vô biên nơi Ngài. Xin ban cho con sức mạnh để yêu mến Ngài với trọn con tim.

Xin gia tăng ân sủng để con được đến gần Ngài và chỉ yêu mến Ngài mà thôi. Con cầu xin Ngài nhờ công nghiệp của Đức Giê-su Ki-tô. Con yêu mến Ngài, lạy Đấng Thiện Hảo vô biên, con yêu mến Ngài hơn cả chính con. Tất cả những gì của con đều thuộc về Ngài.

Xin đón nhận con và đừng để con xa Ngài thêm một lần nào nữa. Ôi lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin trợ giúp con luôn mãi. Amen.

Duc Trung Vu, CSsR chuyển ngữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.