Tuần cửu nhật kính Đức Chúa Thánh Thần: Ngày thứ tư

NGUYỆN GẪM IV

TÌNH YÊU LÀ GIỌT SƯƠNG LÀM TRỔ SINH HOA TRÁI

Hội Thánh đặt lời cầu nguyện sau đây lên môi miệng chúng ta: “Xin tuôn đổ Thánh Thần xuống, tẩy sạch tâm hồn chúng con và làm cho chúng sinh hoa kết quả nhờ bởi sương mát từ trời của Ngài.” Chính tình yêu Thiên Chúa làm cho những ước muốn, quyết tâm, cũng như những công việc tốt lành của chúng ta được sinh hoa kết quả. Chúng giống như hoa trái ân huệ của Thánh Thần ở trong chúng ta.

Tình yêu Thiên Chúa cũng được gọi là sương mát bởi vì nó làm dịu đi ngọn lửa đam mê và cám dỗ. Do đo,ù Thánh Thần cũng được gọi là “Đấng làm dịu cơn nóng”. Giọt sương ấy đi vào tâm hồn con người bằng con đường tâm nguyện. Mười lăm phút tâm nguyện cũng đủ làm giảm đi ngọn lửa căm thù và tình ái cuồng nhiệt.

“Ngài dẫn tôi vào phòng kín, đặt đức ái vào trong tôi.” Nguyện gẫm là căn phòng, ở đó tình yêu được xếp lên hàng đầu – yêu thương anh em như chính mình và yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Ai yêu mến Thiên Chúa thì yêu thích tâm nguyện. Ai không yêu thích tâm nguyện thì khó có thể vượt qua được những đam mê.

YÊU MẾN VÀ CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Thánh Thần! Con sẽ không còn sống cho chính mình nữa. Con sẽ dành trọn cuộc sống còn lại của con để yêu mến và làm đẹp lòng Ngài. Với mục đích đó, xin Ngài ban cho con ơn biết cầu nguyện. Xin Ngài đến cõi lòng con và dạy con biết cách cầu nguyện cho nên. Xin ban cho con sức mạnh để không bao giờ xao lãng cầu nguyện khi linh hồn con khô khan nguội lạnh trước nhan Ngài. Xin ban cho con tinh thần cầu nguyện, tức là ơn biết cầu nguyện luôn luôn, ơn nói với những ai cầu nguyện rằng Thánh Tâm Chúa là nơi êm ái dịu dàng nhất.

Tội lỗi đã tác hại đến ơn cứu độ của con, nhưng con hiểu rằng do lượng hải hà mà Ngài muốn cho con được cứu độ và trở nên thánh. Con sẽ trở thành vị thánh để làm đẹp lòng Ngài. Oâi! Lạy Đấng Tốt Lành, con yêu mến Ngài. Lạy Thiên Chúa tình yêu! Con dâng toàn thân con cho Ngài.

Lạy Mẹ Ma-ri-a, nguồn hy vọng của con, xin gìn giữ con luôn mãi.

Tuần cửu nhật kính Đức Chúa Thánh Thần: Ngày thứ Ba

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.