Tuần cửu nhật kính Đức Chúa Thánh Thần: Ngày thứ Ba

TÌNH YÊU THIÊN CHÚA LÀ DÒNG NƯỚC MÁT ( đạo đức )

Tình yêu cũng được gọi là “nguồn sống, lửa, đức ái”. Đấng Cứu Độ của chúng ta nói với người phụ nữ Sa-ma-ri: “Ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa” (Ga 4,14a). Tình yêu là dòng nước mát trong lành. Ai yêu mến Thiên Chúa cách trọn vẹn thì không còn ước ao điều khác, bởi vì họ đã tìm thấy mọi điều tốt lành nơi Thiên Chúa. Được thỏa lòng trong Thiên Chúa, họ vui vẻ nói: “Lạy Thiên Chúa của con! Ngài là tất cả sự tốt lành của con!”

Nhưng chính vì Thiên Chúa là nguồn tốt lành của chúng ta, nên Người than phiền rằng có quá nhiều người tìm kiếm những thú vui chóng qua từ những thụ tạo. Họ quay mặt đi không nhìn Người, Đấng là sự tốt đẹp vô tận và là nguồn của mọi hạnh phúc. “Chúng đã bỏ Ta là mạch nước trường sinh, để làm những hồ nứt rạn, không giữ được nước” (Gr 2,13).

Lại nữa, Người yêu chúng ta và mời gọi tất cả chúng ta: “Ai khát, hãy đến với tôi mà uống” (Ga 7,38). Ai muốn hạnh phúc, hãy đến với Tôi và Tôi sẽ cho họ Chúa Thánh Thần. Người sẽ làm cho họ hạnh phúc ở đời này và đời sau như Kinh Thánh nói: “Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống” (Ga 7,38).

Ai tin vào Đức Ki-tô và yêu mến Người sẽ được nhiều ân sủng. Từ con tim, tức là từ ý muốn và từ trong sâu thẳm linh hồn của họ, sẽ tràn ra những nhân đức để không chỉ nuôi dưỡng cuộc sống của họ mà còn ảnh hưởng đến người khác.

Bây giờ, nguồn mạch các nhân đức là Chúa Thánh Thần, tình yêu đích thực mà Đức Ki-tô hứa gửi xuống cho chúng ta sau khi Người về trời: “Đức Giê-su muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí vì Đức Giê-su chưa được tôn vinh” (Ga 7,39).

Chìa khóa sẽ mở ra cho chúng ta để chuyển thông nước hằng sống đến linh hồn chúng ta là cầu nguyện. Cầu nguyện là nguồn của tất cả mọi phước lành, theo lời hứa: “Hãy xin và anh em sẽ nhận được.” Chúng ta mù lòa, nghèo đói, và yếu đuối, nhưng cầu nguyện giúp chúng ta đạt đến nguồn sáng, sức mạnh và ân sủng dư tràn. Theodoret viết: “Cầu nguyện, một mình nó thôi, cũng là tất cả sức mạnh.” Ai cầu nguyện sẽ được tất cả những gì họ ước ao. Thiên Chúa quyền năng ước ao ban ân sủng của Người, nhưng Người cũng muốn chúng ta cầu nguyện với Người.

YÊU MẾN VÀ CẦU NGUYỆN

“Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó” (Ga 4,15). Vâng, lạy Chúa Giê-su, con sẽ nói giống như người phụ nữ Sa-ma-ri: Xin cho con nước tình yêu của Chúa để con xa lánh thế gian và chỉ sống cho một mình Chúa là Đấng rất đáng mến mà thôi. “Nước đang khô cạn.” Linh hồn con như đất khô, ở đó không có gì ngoại trừ gai góc tội lỗi. Trước khi con ra khỏi thế gian này, xin đổ tràn ân sủng xuống giúp linh hồn con sinh hoa kết quả, để con đáng được vinh phúc Nước Trời.

Ôi! Lạy Đấng Tốt Lành, mạch nước sự sống, con cũng thường bỏ Ngài để chạy theo thứ nước dơ bẩn ở trần gian khiến con đánh mất tình yêu Ngài. Tại sao con không chết đi trước khi con xúc phạm đến Ngài?

Ôi! Thiên Chúa của con! Từ nay, con không tìm kiếm gì ngoại trừ Ngài. Xin giúp con trung thành với Ngài luôn mãi.

Lạy Mẹ Ma-ri-a là nguồn hy vọng của con, xin Mẹ chở che đời con luôn mãi.

Tuần Cửu Nhật kính Chúa Thánh Thần của Thánh Anphongsô: Ngày thứ nhất

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.