Tuần cửu nhật kính Đức Chúa Thánh Thần: Ngày thứ sáu

NGUYỆN GẪM VI

TÌNH YÊU THIÊN CHÚA LÀ NHÂN ĐỨC TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH

“Tình yêu mạnh hơn sự chết.” Không có một sức mạnh nào trên trần gian này ngăn cản được sự chết; cũng vậy, sẽ không có một chướng ngại nào ngăn chặên được con tim đang yêu. Khi muốn làm đẹp lòng người bạn yêu quí, tình yêu liền vượt lên trên tất cả-sự mất mát, khinh chê và đau khổ. Thánh Âu-tinh nói: “Không nỗi gian khó nào mà lửa mến không thể làm cho dịu êm.”

Dấu hiệu chắc chắn nhất để nói rằng một người yêu mến Thiên Chúa chân thành là họ trung thành với Thiên Chúa trong mọi nghịch cảnh cũng như trong thành công. Thánh Phan-xi-cô đờ Xan viết: “Khi xét xử, Thiên Chúa cũng không kém phần dễ thương như khi Ngài an ủi chúng ta, vì tình yêu thúc đẩy Ngài làm tất cả.” Chúng ta có thể thêm vào ý tưởng trên: Trong cuộc sống, Người càng thử thách chúng ta thì Nguời càng yêu mến chúng ta. Thánh Gio-an Kim Khẩu cho thấy rõ hơn con người của thánh Phao-lô đang phải mang xiềng xích hơn là đang ngây ngất ở tầng trời thứ ba.

Cùng một cách thức như thế, các thánh tử đạo vui mừng và tạ ơn Thiên Chúa khi các ngài bị bách hại. Đó chính là nguồn vui lớn nhất mà các ngài nhận được – vui lòng chịu đau khổ vì yêu mến Thiên Chúa. Các thánh khác, khi không tìm ra những tên bạo chúa để tra tấn mình, chính các ngài đã trở thành người tra tấn bằng cách hãm dẹp ý riêng, hãm mình khắc khổ để làm đẹp lòng Chúa. Thánh Âu-tinh nói rằng: “Ai yêu mến Thiên Chúa thì không cảm thấy nặng nhọc, hoặc nếu như họ có cảm thấy nặng nhọc thì họ cũng yêu luôn cả sự nặng nhọc đó.”

YÊU MẾN VÀ CẦU NGUYỆN

Lạy Thiên Chúa của linh hồn con, con chưa thật lòng yêu mến Ngài và con chưa làm gì để đáp lại tình yêu thương mà Ngài dành cho con. Đó lại không phải là dấu hiệu con chưa yêu mến Ngài hay yêu mến Ngài quá ít hay sao?

Ôi! Lạy Chúa Giê-su, xin ban Thánh Thần xuống trên con để tăng sức mạnh giúp con chịu đau khổ vì yêu mến Ngài, và làm điều gì đó cho Ngài trước khi con chết. Oâi! Lạy Đấng Cứu Độ rất đáng mến, xin đừng để con chết khi con còn bất nghĩa, thờ ơ với Ngài. Mặc dù con phạm rất nhiều tội khiến con phải sa hỏa ngục, nhưng xin ban cho con lòng can đảm để yêu mọi đau khổ và làm mọi sự vì Ngài.

Lạy Thiên Chúa, bản chất của Ngài là tốt lành và yêu thương. Ngài ước ao trở thành vị khách của linh hồn con cho dẫu linh hồn con thường xua đuổi Ngài. Xin đến ngự trong linh hồn con. Xin làm chủ và biến mọi sự của linh hồn con thuộc về Ngài.

Ôi! Lạy Thiên Chúa! Con yêu mến Ngài. Nếu con yêu mến Ngài thì thực sự Ngài đã ở trong con trước rồi, bởi vì thánh Gio-an đã xác nhận cho chúng con rằng: “Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1Ga 4,16).

Ôi! Lạy Chúa! Ngài ở trong con. Xin làm cho tình yêu của con thêm nồng nhiệt. Xin giữ chặt con hơn để con chỉ biết ước ao, tìm kiếm và yêu mến Ngài. Xin đừng bao giờ để con xa lìa tình yêu Ngài!

Lạy Chúa Giê-su! Ngài là tất cả niềm khát mong của con. Lạy Mẹ Ma-ri-a, Nữ Hoàng của con, xin giúp con kiên vững trong tình yêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.