Tuần cửu nhật kính Đức Chúa Thánh Thần: Ngày thứ tám

NGUYỆN GẪM VIII

TÌNH YÊU THIÊN CHÚA GẮN CHẶT VỚI LINH HỒN

Chúa Thánh Thần là tình yêu tự hữu, là mối dây liên kết bất khả phân ly giữa Chúa Cha và Ngôi Lời hằng hữu. Người cũng liên kết linh hồn chúng ta với Thiên Chúa. Thánh Âu-tinh nói rằng: “Đức ái là nhân đức liên kết chúng ta với Thiên Chúa.” Cùng một tâm tình đó, thánh Giút-ti-nô nói: “Oâi! Mạnh mẽ biết bao mối dây liên kết với Thiên Chúa”, tức là mối dây liên kết Người với linh hồn chúng ta.

Ràng buộc với sự chết là thứ ràng buộc của thế gian, nhưng liên đới với sự sống và ơn cứu độ là dạng liên đới của Thiên Chúa. “Những dây ràng buộc của Người là dây êm ái.” Những mối ràng buộc này là rất thật vì đó chính là tình yêu của Thiên Chúa. Giờ đây, Thiên Chúa lại không phải là sự sống duy nhất và chân thật của chúng ta hay sao?

Trước khi Đức Giê-su xuống trần gian, con người sống xa Thiên Chúa. Vì quyến luyến với của cải trần gian, họ không sống gắn kết với Đấng Tạo Hóa. Tuy nhiên, Thiên Chúa tình yêu luôn kéo con người lại gần Người bằng mối dây tình ái, theo lời hứa mà Người đã lập qua ngôn sứ Hô-sê: “Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng” (Hs 11,4). Những mối dây này là sự chúc phúc và ánh sáng mà Người ban cho chúng ta, chúng là lời mời gọi hãy yêu mến Người, là lời hứa ban thiên đàng, và trên tất cả, là quà tặng là chính Đức Giê-su Ki-tô được ban cho chúng ta trong hy tế thập giá và bí tích Thánh Thể, và cuối cùng là ân huệ Thánh Thần.

Chính những quà tặng này đã khiến vị ngôn sứ thốt lên: “Hỡi thiếu nữ Xi-on, hãy cởi các dây ràng buộc khỏi cổ người.” Oâi! Linh hồn được tạo dựng cho trời cao, hãy rũ sạch những vướng bận trần gian và liên kết với Thiên Chúa bằng mối dây tình yêu.

“Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo” (Cl 3,14). Đức ái là mối dây liên kết mọi nhân đức khác lại với nhau và đưa linh hồn đến trọn hảo. Thánh Âu-tinh nói: “Yêu đi rồi muốn làm gì thì làm”, bởi vì những ai yêu mến Thiên Chúa thì cố gắng hết sức để tránh làm phiền lòng Người. Hơn thế nữa, họ còn luôn tìm cách để làm đẹp lòng Người.

YÊU MẾN VÀ CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giê-su! Chúa đặt con dưới sự bó buộc êm ái khiến con phải yêu mến Ngài. Bằng mọi giá, Chúa muốn chiếm lĩnh tình yêu của con! Con sẽ bất hạnh nếu như con yêu mến Ngài quá ít, hay để cho thụ tạo chia sẻ con tim với Ngài, Đấng ban sự sống và máu cho con.

Con ước ao từ bỏ mọi sự và đặt tất cả lòng mến vào Ngài mà thôi. Nhưng con còn yếu hèn không thể thực hiện điều ước muốn đó. Chính Ngài đã khơi lên ước muốn ấy, xin cũng trợ giúp con để ước muốn ấy được thành sự.

Ôi! Lạy Chúa Giê-su đáng mến! Xin đâm vào trái tim con với mũi tên tình yêu của Ngài, để trái tim con được chiêm ngắm Ngài và tan biến trong tình yêu Ngài! Duy mình Ngài là Đấng con luôn tìm kiếm. Không còn ai ngoại trừ Ngài để con ước ao và tìm gặp!

Lạy Chúa Giê-su! Con chỉ ước ao một mình Ngài và không còn gì khác hơn nữa. Xin cho con biết luôn lặp lại trong cuộc sống và đặc biệt ngay giờ phút lâm chung: Con chỉ ước ao một mình Ngài và không còn gì nữa.

Lạy Mẹ Ma-ri-a! Xin giúp con không ước ao điều gì khác ngoại trừ Thiên Chúa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.