Tuyến đầu

Thật cam go trong cuộc chiến chống dịch

Nhất là người phải tiếp xúc bệnh nhân

Cứu giúp họ giành sự sống ngày đêm

Quên chính mình và hy sinh tất cả

Là con người, họ cũng thấy thương nhớ

Mấy tháng qua không một lần thăm nhà

Xe chạy qua chỉ dám nhìn từ xa

Giọt nước mắt cảm xúc trào khóe mắt

Ăn và ngủ cũng vội dù mỏi mệt

Sự lây nhiễm dễ dàng và hiểm nguy

Làn hơi thở mong manh, tử thần chờ

Chỉ sơ hở một chút là lây nhiễm

Các bác sĩ, y tá, người thiện nguyện

Những con người can đảm và tốt lành

Cuộc chiến này cần vũ khí ân tình

Mọi thứ khác cũng chỉ là vô ích

Xin Thiên Chúa gìn giữ người chống dịch

Ban cho họ lòng can đảm tin yêu

Giúp mọi người vượt qua mọi khổ đau

Chỉ mình Ngài nắm giữ quyền sinh tử [*]

Dám xin Ngài cho mọi người bớt khổ

Mỗi hơi thở là sự sống của Ngài

Xin cứu độ những người chết dịch này

Người còn sống, xin gia tăng tín lực

TRẦM THIÊN THU

Đêm 11-08-2021

[*] Đnl 32:39; 1 Sm 2:6; Kn 16:13.