Vaccine Covid-19 có chứa các tế bào của thai người không?

Câu trả lời là KHÔNG, vắc-xin COVID-19 không chứa bất kỳ tế bào nào của thai người.

Tuy vậy, Pfizer và Moderna đã thực hiện các xét nghiệm kiểm chứng (để bảo đảm vắc-xin hoạt động) bằng cách sử dụng các dòng tế bào thai (fetal cell lines). Và Johnson & Johnson sử dụng các dòng tế bào này trong quá trình phát triển, kiểm chứng và sản xuất vắc xin.

Điều quan trọng là cần phải hiểu đầy đủ bối cảnh: Các dòng tế bào phát triển từ bào thai không giống như mô bào thai.

Dòng tế bào thai là những tế bào phát triển trong phòng thí nghiệm. Chúng được nhân lên từ các tế bào lấy từ hai cuộc phá thai vào năm 1970 và 1980. Những tế bào riêng lẻ từ những năm 1970 và 1980 đã được nhân lên thành nhiều tế bào mới trong bốn hoặc năm thập kỷ qua, tạo ra các dòng tế bào thai. Các dòng tế bào thai hiện nay là hàng nghìn thế hệ được loại bỏ khỏi mô bào thai ban đầu. Chúng không chứa bất kỳ mô nào từ bào thai.

Các nhà sản xuất vắc xin có thể sử dụng các dòng tế bào thai này trong bất kỳ giai đoạn nào trong ba giai đoạn phát triển vắc xin sau đây:

– Phát triển: Xác định những gì hoạt động

– Kiểm chứng: Bảo đảm nó hoạt động

– Sản xuất: Sản xuất công thức hoạt động

Khi nói đến vắc-xin COVID-19 hiện được chấp thuận sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, cả vắc-xin Pfizer và Moderna đều không sử dụng dòng tế bào thai trong giai đoạn phát triển hoặc sản xuất. (Vì vậy, không có dòng tế bào bào thai nào được sử dụng để sản xuất vắc-xin và chúng không nằm trong mũi tiêm mà bạn nhận được từ bác sĩ.) Tuy nhiên, cả hai công ty đều sử dụng dòng tế bào bào thai HEK 293 trong giai đoạn xác nhận để đảm bảo vắc-xin hoạt động. Tất cả các tế bào HEK 293 là nguồn gốc từ mô được lấy từ vụ phá thai năm 1973 ở Hà Lan.

Vắc-xin Johnson & Johnson có một chút khác biệt. Nó là một loại vắc-xin vec-tơ adenovirus. (Adenovirus là vi-rút gây cảm lạnh thông thường. Vi-rút trong vắc xin này đã được thay đổi để KHÔNG gây bệnh.) Với loại vắc-xin này, người mang mầm bệnh, trong trường hợp này là adenovirus, hoạt động như một phương tiện giao hàng. Adenovirus đã thêm protein tăng đột biến coronavirus vào DNA của nó. Adenovirus mang vật chất di truyền đó vào cơ thể bạn, cung cấp DNA đã được sửa đổi của nó đến các tế bào của bạn. Sau đó, các tế bào của bạn sẽ tạo ra protein tăng đột biến, kích hoạt hệ thống miễn dịch của bạn. Sau khi được kích hoạt, hệ thống miễn dịch của bạn sẽ tạo ra các kháng thể để chống lại protein tăng đột biến.

Để tạo ra vắc xin vec-tơ vi-rút của chúng, Johnson & Johnson đã gây lây nhiễm adenovirus vào các tế bào của bào thai PER.C6. Tất cả các tế bào PER.C6 được sử dụng để sản xuất vắc xin Johnson & Johnson đều có nguồn gốc từ mô được lấy từ ca phá thai năm 1985 cũng diễn ra ở Hà Lan. Họ sử dụng dòng tế bào này vì đây là tiêu chuẩn công nghiệp đã được nghiên cứu kỹ lưỡng để sản xuất vắc-xin véc-tơ siêu vi cách an toàn và đáng tin cậy.

Không có vắc xin COVID-19 nào đang trong quá trình phát triển sử dụng các tế bào thai người được lấy từ các ca phá thai gần đây.

Chúng tôi hiểu chủ đề này rất nhạy cảm và quan trọng trong các cộng đồng đức tin. Chúng tôi muốn mọi người cảm thấy họ đang đưa ra quyết định với đầy đủ thông tin. Chúng tôi khuyến khích bất kỳ ai có mối quan tâm về việc sử dụng các dòng tế bào bào thai trong quá trình phát triển vắc-xin để cân nhắc giữa rủi ro và lợi ích của vắc-xin COVID-19 với bác sĩ và trò chuyện với người có trách nhiệm hướng dẫn đức tin.

Vatican đã ban hành chỉ dẫn rõ ràng cho phép những người Công giáo La Mã có thiện chí có thể nhận vắc xin COVID-19 sử dụng các dòng tế bào thai nhi trong quá trình phát triển hoặc sản xuất. Đọc thêm “Lưu ý về tính luân lý của việc sử dụng một số vaccine ngừa Covid-19” (xem link ở dưới).

———
James Lawler, MD, on Nebraska Medicine, March 2, 2021
Chuyển ngữ: Lê Đình Phương, C.Ss.R.
———
Nguồn:
– Do the COVID-19 vaccines contain aborted fetal cells? See https://www.nebraskamed.com/…/you-asked-we-answered-do…

– Cfr. Bộ Giáo lý Đức tin: Lưu ý về tính luân lý của việc sử dụng một số vaccine ngừa Covid-19, xem https://hdgmvietnam.com/…/bo-giao-ly-duc-tin-luu-y-ve…