Về với Mẹ Hằng Cứu Giúp những ngày đầu năm

Trong những ngày này, mỗi ngày lại có những đoàn hành hương về với Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà.

Sáng nay, một số đoàn hành hương, từng nhóm nhỏ, có nhóm 5-10 người, có nhóm 20-40 người về bên Mẹ.

Hình ảnh dưới đây là đoàn hành hương về bên Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Thái Hà của anh chị em tại Giáo xứ Xâm Bồ, Giáo phận Hải Phòng. Sau khi đã cùng cầu nguyện với Mẹ, tham dự Thánh Lễ anh chị em cùng ăn bữa cơm trưa ngày tại Đền.

Những ngày đầu năm, đã trở thành truyền thông từ nhiều năm nay, tại ngôi Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nhỏ bé Thái Hà ngoài thánh lễ lúc 05 giờ 30 và 18 giờ 30 còn có giờ hành hương kính Mẹ Hằng Cứu Giúp lúc 09 giờ 30 và thánh lễ kính Mẹ lúc 10 giờ 00.

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.