Vị Ân Nhân Phục Vụ Nhiều Thế Hệ Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Qua Đời

Cô Anna Vũ Thị Nhời đã về với Chúa lúc 5:00 sáng nay 6.3.2018 tại nhà hưu dưỡng Vinh Sơn Bình Lợi.

Nghi thức tẩn liệm lúc 14:00 ngày 6.3.2018 tại nhà hưu Vinh Sơn Bình Lợi. (469/17 Nơ Trang Long)

Linh cữu của Cô sẽ được quàn tại Nhà Vượt Qua đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 38 Kỳ Đồng.

Thánh lễ an táng lúc 6:00 ngày 8.3.2018 tại Đền Đức Mẹ HCG 38 Kỳ Đồng.

Cô đã phục vụ nhà Dòng từ khi còn rất trẻ, một số cha lớn tuổi cho biết từ khi vào đệ tử DCCT ở Vũng Tàu năm 1956 đã thấy cô phục vụ bếp núc cho nhà Dòng.

Sau năm 1975, Cô không còn bất cứ giấy tờ tuỳ thân nào.

Ngày 13.2.2018 do tình trạng sức khoẻ suy yếu, Cô được đưa về nhà hưu dưỡng Vinh Sơn Bình Lợi.

Xin cầu nguyện cho linh hồn Anna.

Hình: đưa Cô về nhà hưu dưỡng ngày 13.2.2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.