Vị trí trong đức tin

Bạn có biết bạn là người rất quan trọng trong kế hoạch của Thiên Chúa hay không? Đúng như vậy. Không nhất thiết phải cảm thấy như vậy hoặc thậm chí nhìn theo viễn cảnh của bạn. Nhưng khi nhìn vào bức tranh lớn hoặc từ quan điểm của Thiên Chúa, bạn sẽ thấy tầm quan trọng của mỗi người trong việc tiếp sức của đức tin.

Khi đọc Kinh Thánh cũng giống như chúng ta nhìn vào bức tranh lớn và không hài lòng với sự thật về phần nào đó. Ví dụ câu chuyện tuyệt vời về việc chiếm thành Giêrikhô, cách Thiên Chúa giúp Giôsuê và dân Israel chiếm thành phố đó một cách siêu nhiên. Nếu chỉ đọc câu chuyện về Giôsuê, chúng ta có thể kết luận rằng Thiên Chúa luôn làm việc một cách siêu nhiên. Nhưng điều đó không thuộc trường hợp này.

Nếu tiếp tục đọc sách Giôsuê, chúng ta thấy thành phố Ai bị chinh phục về mặt chiến lược chứ không phải siêu nhiên. Do đó, chúng ta biết rằng Thiên Chúa không phải lúc nào cũng hành động một cách siêu nhiên thay cho chúng ta. Đồng thời, chúng ta có được một bức tranh lành mạnh hơn về cuộc sống của tín nhân. Chúng ta cần cầu nguyện như mọi thứ phụ thuộc vào Chúa, sau đó lập kế hoạch và hành động như mọi thứ phụ thuộc vào chúng ta. Thiên Chúa sẽ hành động một cách siêu nhiên thay cho chúng ta. Điều đó do Chúa quyết định.

Trong cả hai trường hợp, Giôsuê vẫn cần phải hành động bằng đức tin. Thiên Chúa ban các mệnh lệnh di chuyển cho Giôsuê, Giôsuê vâng lời và hành động bằng đức tin trong cả hai trường hợp. Mặc dù những gì Thiên Chúa truyền cho ông phải làm là đi quanh thành phố Giêrikhô trong bảy ngày, chúng ta thấy có vẻ kỳ lạ. Nhưng bởi đức tin, các bức tường của Giêrikhô đã sụp đổ sau khi dân chúng đi quanh thành trong bảy ngày. (Dt 11:30) Chúng ta cũng cần làm theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa ngay cả khi điều đó không có ý nghĩa đối với chúng ta vào thời điểm nào đó.

Cũng giống như các thánh, chúng ta phải hành động bằng đức tin, phải sống với đức tin của mình theo mệnh lệnh di chuyển của Thiên Chúa. Chúng ta cần nhìn vào bức tranh lớn là toàn bộ kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa và vị trí của chúng ta trong đó, chứ không chỉ ở cuộc sống đời thường của chúng ta hoặc các mệnh lệnh di chuyển của Thiên Chúa đôi khi có ý nghĩa nhiều tới mức nào.

Tất cả những người đó không nhận được những gì đã hứa, mặc dù họ đã được chấp thuận vì đức tin của họ. Thiên Chúa cung cấp thứ gì đó tốt hơn cho chúng ta, vì vậy nó sẽ không thể hoàn hảo nếu không có chúng ta hợp tác. Vì vậy, chúng ta cũng hãy chạy trong cuộc đua được đặt ra trước mắt, vì chúng ta có một đám mây nhân chứng tuyệt vời vây quanh chúng ta. Chúng ta hãy trút bỏ mọi thứ thừa thãi, loại bỏ tội lỗi đang khiến chúng ta khó chịu, và hãy hướng về Chúa Giêsu, Đấng tiên phong và hoàn hảo về đức tin. (Dt 11:39–12:2)

Mỗi người chúng ta đều rất cần được tiếp sức đức tin. Chúng ta cần phải hành động bằng đức tin để truyền lửa cho các thế hệ sau. Chúng ta cần phải sống bằng đức tin để ở trong số những người tiến vào Thiên Quốc!

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta, những lữ khách trần gian, trong khi chúng ta tiến về đích cuối cùng!

MARI-ANNA STÅLNACKE

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ FlowingFaith.com)

Chiều 31-03-2022