Video 4 bài giảng Mùa Chay 2020 của linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, DCCT tại San Jose

Xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài giảng của linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, DCCT. Bốn phần trong loạt bài giảng Mùa Chay 2020 tại San Jose, California, từ ngày 05.03 -06.03.2020.

Linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh sinh năm 1978, khấn trong Dòng Chúa Cứu Thế năm 2006 tại Sài Gòn và chịu chức linh mục năm 2014 tại Mỹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.