Video ba bài giảng tĩnh tâm Mùa Vọng của cha Giuse Nguyễn Thể Hiện tại Thái Hà

Ba bài giảng của cha Giuse Nguyễn Thể Hiện trong kỳ tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho giới trẻ tại Thái Hà, từ thứ Năm, 14/12 đến thứ Bảy, 16/12/2017

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ I

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ II

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ III

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.