Video: Chia sẻ của Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt về Đức cha Retord Liêu

Ngày cuối (16/4/2021) trong kỳ tĩnh tâm 4 ngày của quý cha, quý thầy Dòng Chúa Cứu Thế tại Đan viện Xitô, Châu Sơn, Ninh Bình, Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt dẫn quý cha, quý thầy thăm phần mộ của Đức cha Retord Liêu. Phần mộ của Đức cha trên một gò đất, dưới thung lũng giữa những ngọn núi cao, cách Thị trấn Chi Nê, Hoà Bình 2 km, cách Đan viện Xitô, Châu Sơn, Ninh Bình hơn 20km.

Phần mộ của Đức cha Retord Liêu nằm trong khu vực Giáo họ Đồng Bầu có gần 300 giáo dân, thuộc Giáo xứ Khoan Dụ, Giáo Phận Phát Diệm ( Năm 1868 các vị Bề trên đã cải táng phần mộ của Đức cha Retord Liêu từ Đồng Bàu đưa về nhà thờ Sở Kiện – Toà Giám mục và Nhà thờ Chính Toà của Giáo phận Tây Đàng Ngoài từ năm 1882-1936 – Tuy vậy, do lòng yêu mếm và theo lòng mong mỏi của bà con giáo dân Đồng Bàu, một cánh tay của Đức cha Retord Liêu và một chiếc chén lễ Đức cha đã dùng, được đem về lại Đồng Bàu chôn năm 1893)

Bên phần mộ của Đức cha Retord Liêu, Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt giới thiệu việc ngài biết đến phần mộ, sau đó là đi tìm hiểu cuộc đời Đức cha Retord Liêu và viết cuốn sách “Đức cha Retord Liêu, Vị Giám mục của Thánh giá”. Đức Tổng Giuse, quý cha quý thầy đã cầu nguyện bên phần mộ của Đức cha Retord Liêu. Dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân và cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam.