Video: Chủ tịch HĐGM Đức Reinhard Marx phát biểu tại dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm

Thái Hà (17.01.2016) – Mời quý vị và các bạn nghe Chủ tịch HĐGM Đức Reinhard Marx phát biểu tại dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm vào sáng 16.01.2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.