Video: Tại Sao NÊN nhớ CẦU NGUYỆN cho các Người BỊ Mồ Côi Sau Khi Chết

Mời quý vị và các bạn nghe bài chia sẻ của cha Phanxicô Xaviê Trần Văn Quảng, Dòng Chúa Cứu Thế nhân Tháng Giáo Hội Cầu Nguyện Cho Các Kitô Hữu Đã Qua Đời. Bài chia sẻ với chủ đề: “Tại Sao NÊN nhớ CẦU NGUYỆN cho các Người BỊ Mồ Côi Sau Khi Chết”