Video: Tiểu sử cha Matthêu Vũ Khởi Phụng được đọc trong nghi thức nhập quan

Thái Hà (03.03.2016) – Lúc 8 giờ sáng nay, cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện DCCT Hà Nội đã cử hành nghi thức nhập quan cha Matthêu Vũ Khởi Phụng, DCCT. Trong nghi thức nhập quan, thầy Phanxicô X. Trần Văn Bắc, DCCT đã đọc sơ lược tiểu sử về cha Matthêu. Bản tiểu sử này lấy tư liệu từ văn khố Trung Ương Dòng Tại Rôma và do cha Giuse Nguyễn Văn Khải, DCCT đang du học tại Rôma viết. Mời quý vị đọc bản tiểu sử về cha Matthêu chính thức được đọc trước giáo dân và những người tới tham dự nghi thức nhập quan của ngài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.