Video: Tin Công giáo Việt Nam: Từ ngày 13-23/8/2016

Thái Hà (28.08.2016) – Tin Công giáo Việt Nam: Từ ngày 13-23/8/2016

Các tin chính sẽ phát

1. Thánh lễ Chúc phong Viện Mẫu Tiên Khởi Maria Gioan Thánh Giá Phạm Ghy Tạc

2. Giáo phận Lạng Sơn- Cao Bằng: Ngày tĩnh tâm Linh mục, Tu sĩ

3. Giáo phận Đà Lạt: Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát kỷ niệm 60 năm thành lập

4. Giáo phận Long Xuyên: Dòng Thánh Gia kỷ niệm 85 năm thành lập

Bản tin có sử dụng tư liệu từ website các Giáo phận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.