Video: Tin Công Giáo Việt Nam – Từ ngày 18-24/7/2016

Thái Hà (24.07.2016) –  Tin Công Giáo Việt Nam – Từ ngày 18-24/7/2016

Các tin chính:

1 – Giáo phận Sài Gòn: Tuần lễ Giáo lý viên

2 – Giáo phận Thanh Hóa: 1400 em dự đại hội Lễ sinh

3 – Giáo phận Huế: Thánh lễ khấn dòng tại hội dòng Con Đức Mẹ Thăm Viếng

4 – Giáo phận Bùi Chu: Kỳ thi giáo lý Giáo phận 2016

5 – Giáo phận Phú Cường: Thánh lễ công bố thành lập Giáo xứ Minh Đức

6 – Giáo phận Xuân Lộc: Thánh lễ tuyên khấn của hội Dòng Ánh Sáng Phúc Âm

Bản tin có sử dụng tư liệu từ website các giáo phận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.