Xúc phạm đền thờ ở Vitry

Nhà thờ Saint-Germain ở Vitry-sur-Seine đã bị tàn phá trong đêm 6 tháng 1 năm 2022. Nhà thờ này ở Vitry-sur-Seine, thuộc Val-de-Marne, ngoại ô Paris – Pháp quốc.

Một giáo dân báo cho cha xứ Joseph Lokendandjala rằng một cửa nhỏ thường được khóa đã bị mở toang. Cha Lokendandjala ngay lập tức đến nhà thờ và phát hiện cửa nhà thờ đã bị phá. Khi bước vào nhà thờ, ngài phát hiện ba trong số bốn thùng quyên góp đã bị đập vỡ và cửa tiếp nhận cũng bị phá (đó là nơi thường cất giữ lễ vật của giáo dân). Nhưng sự cố nghiêm trọng nhất diễn ra ở phía trên bàn thờ!

Cha Lokendandjala, người mới được bổ nhiệm làm chính xứ ngày 1 tháng 9 năm 2021, than thở với Aleteia: “Nhà tạm đã bị mở, trong đó có Mình Thánh Chúa. Họ đã lấy đi chiếc hộp đựng bằng vàng chứa các bánh thánh đã được thánh hiến – Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô.”

Cha Lokendandjala nói: “Đó là điều nghiêm trọng nhất, đó là sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô, Bí tích Thánh Thể mang lại sự sống cho chúng ta, đã bị đánh cắp. Đó là nỗi đau khổ lớn đối với chúng tôi. Sự xuống cấp về của cải vật chất, nạn trộm cắp đồ dâng tặng, tất nhiên là nghiêm trọng. Nhưng vấn đề là sự xúc phạm đối với Thánh Thể Đức Kitô… Họ sẽ làm gì với Mình Thánh?”

Ngay lập tức cha Lokendandjala đóng cửa nhà thờ và gọi cha tổng đại diện, Lm Stéphane Aulard, để thông báo và tổ chức Thánh Lễ Đền Tạ. Cảnh sát cũng đã được thông báo và linh mục quản xứ đã nộp đơn khiếu nại.

Cha tổng đại diện thay mặt cho ĐGM Créteil đã cử hành Thánh Lễ Đền Tạ vào cuối ngày thứ Bảy, 8 tháng 1 năm 2022. Ngài nói: “Thánh Lễ Đền Tạ này là điều cần thiết cho việc xin ơn tha tội, xóa bỏ tội làm ô uế Thánh Thể Chúa Kitô. Thánh Lễ này xin tha tội lỗi đã gây tổn hại cho nhà thờ và sự thánh thiêng, đặc biệt là đối với Thánh Thể Đức Giêsu Kitô.”

TRẦM THIÊN THU (theo Aleteia.org)