Ý nghĩa cao đẹp qua Nghi thức làm phép lá trong Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá

Chúa Nhật Lễ Lá ghi dấu ấn với Bài Thương Khó dài, nhưng Thánh Lễ này cũng có nhiều tầng ý nghĩa thiêng liêng, một trong số đó thể hiện qua Lời nguyện làm phép những cành lá.

Lời nguyện làm phép lá trong Sách Lễ Rôma gọi nhớ cho chúng ta mục tiêu cuối cùng của cuộc sống trên trái đất này. Lời nguyện ấy như sau:

“Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thánh hiến những cành lá này, để chúng con cầm mà hoan nghênh Đức Giêsu là Vua chúng con. Xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hữu Chúa được theo Người vào thành thánh Giêrusalem vĩnh cửu. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.”

Xuyên suốt Kinh Thánh, Giêrusalem thường được coi là một địa điểm thuộc Thiên Quốc. Nó được gọi là “Đất Hứa,” không chỉ dành cho dân Israel mà còn cho tất cả dân Thiên Chúa, điều chúng ta vẫn mong đợi trong hành trình đi về ngôi nhà vĩnh cửu sau khi chết.

Điều này đặc biệt được nêu rõ trong Sách Khải Huyền, nơi một “Jerusalem mới” đang chờ đợi chúng ta ở vào ngày sau cùng.

“Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy Thành Thánh là Giêrusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang.” (Kh 21,1-2)

Khi chúng ta cử hành Chúa Nhật Lễ Lá, chúng ta có thể mong đợi được theo Chúa Giêsu Kitô vào ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta.

Truyền Thông Thái Hà

Từ aleteia.org