Mùa chay tại Đan viện Xitô – Châu Sơn, Ninh Bình

Anh chị em di dân tại Hà Nội cùng Giáo khu 5 và 6 Giáo xứ Thái Hà đã có ngày tĩnh tâm tại Đan viện Xitô – Châu Sơn, Ninh Bình.

Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã hướng dẫn tĩnh tâm và dâng thánh lễ cho anh chị em trên núi Đức Mẹ gần khuôn viên của Đan viện.

Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh và Giuse Trần Hữu Hoan, DCCT đang giúp anh chị em di dân tại Thái Hà cũng đã đồng hành với anh chị em di dân và hai Khu giáo.

17103789_954613788006767_8884647751782042265_n

17309047_1463838426962772_324743918098336900_n 17155336_954612984673514_7445461586369215667_n 17155468_1316902415064419_2173631330049933677_n 17203104_1316907451730582_5754030183257454545_n 17308925_1316926128395381_4273068054854572925_n

17265181_954613598006786_1605855576802714557_n1

Hình ảnh: FB Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.